Tulostus

Määritetään piirros- ja esitysasiakirjojen tulostusasetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Print.


Impress Print Options Dialog

Tulostus

Määritellään lisätekijöitä, joita tulostetaan sivun marginaaliin.

Sivun nimi

Merkinnällä määrätään, että sivun nimi tulostetaan.

Päivämäärä

Merkinnällä määrätään, että tulostusajan päivämäärä tulostetaan.

Aika

Merkinnällä määrätään, että tulostushetken kellonaika tulostetaan.

Piilosivut

Merkinnällä määrätään, että tulostushetkellä esityksen piilossa olevat sivut tulostetaan.

Laatu

See also Printing in Black and White.

Oletus

Määrätään tulostus alkuperäisväreissä.

Harmaasävy

Merkinnällä määrätään, että värit tulostetaan harmaasävyinä.

Mustavalkoinen

Määrätään tulostus mustavalkoisena.

Sivuasetukset

Määritetään sivujen tulostamisen lisäasetukset.

Oletus

Valinta määrittää, ettei sivuja skaalata enempää tulostettaessa.

Sovita sivulle

Valinta määrittää, että jos käytettävässä tulostimessa tuloste menisi yli marginaalin, niin tulostetta pienennetään, niin että se sopii tulostimen arkille.

Sivut vierekkäin

Merkinnällä määrätään, että sivut tulostetaan vierekkäismuodossa. Jos sivut tai diat ovat pienempiä kuin arkki, useita sivuja tai dioja voidaan tulostaa yhdelle paperiarkille.

Esite

Valitaan Esite-asetus, kun asiakirja tulostetaan esitemuodossa. Voidaan edelleen valita, tulostetaanko esitteen etukansi tai takakansi tai molemmat.

Etuosa

Valitaan Etuosa tulostettaessa esitteen etukansi.

Edellinen

Valitaan Takaosa tulostettaessa esitteen takakansi.

Paperilokero tulostimen asetuksista

Määrittää, että käytetään tulostinasetuksissa määrättyä paperilokeroa.

Please support us!