Lajitteluluettelot

Kaikki käyttäjän määrittämät luettelot ovat nähtävissä Lajitteluluettelot-valintaikkunassa. Voit myös määrittää omat lajitteluluettelosi. Siinä voidaan käyttää vain tekstiä, ei lukuja.

Toiminnon käyttäminen:

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists.


Luettelot

Ruudussa on näkyvissä kaikki luettelot. Ne ovat valittavissa muokattaviksi.

Merkinnät

Ruudussa on näkyvissä valitun luettelon sisältö. Se on muokattavissa.

Kopioi luettelo

Määritetään taulukko ja ne solut, joista kopioidaan sisältö Luettelot-ruutuun. Oletuksena on laskentataulukon valittuna oleva alue.

Kopioi

Kopioidaan Kopioi luettelo -ruudussa näkyvän alueen solujen sisältö uudeksi luetteloksi. Jos viitteissä on useita rivejä ja sarakkeita, Kopioi luettelo -valintaikkuna ilmestyy painikkeesta. Ikkunassa määrätään, syntyvätkö uudet luettelot alueen riveiltä vai sarakkeista.

Uusi / Hylkää

Kirjoitetaan uusi luettelo Merkinnät-ruutuun. Painikkeessa vaihtuu teksti Uusi tekstiksi Hylkää. Tässä tilassa uusi lista voidaan hylätä.

Lisää / Muuta

Uusi luotu lista lisätään Luettelot-ruutuun. Kun luetteloa muokataan Merkinnät-ruudussa, Lisää-painike muuttuu Muuta-painikkeeksi, jolla muutokset päivitetään luetteloon.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä vahvistuskyselyn jälkeen.

Please support us!