Yleistä

Määritellään laskenta-asiakirjojen yleisiä asetuksia.

Toiminnon käyttäminen:

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Mitat

Mittayksikkö

Valitaan laskentataulukossa käytettävä mittayksikkö.

Sarkainkohdat

Asetetaan sarkainväli.

Päivitys

Päivitä linkit avattaessa

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Aina

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Pyynnöstä

Linkit päivitetään vain pyynnöstä asiakirjaa avattaessa.

Ei koskaan

Linkit eivät päivity asiakirjaa avattaessa.

Syöttöasetukset

Enter-näppäin siirtää kohdistusta

Asetetaan suunta, johon Enter-painallus siirtää kohdistimen laskentataulukon solusta.

Siirry muokkaustilaan Enter-näppäimellä

Determines the behavior of the Enter key in a spreadsheet. Checking this option causes Enter to open cell contents for editing.

Uncheck this option to make the Enter key select the cell below the current cell.

tip

If a range of cells is selected, each time Enter is pressed it will select the next cell inside the range, according to the direction selected in Press Enter to move selection. Hence, enabling both options is useful when entering values into a range of cells sequentially.


Laajenna muotoilua

Specifies whether to automatically apply the formatting attributes of the selected cell to the empty adjacent cells. If, for example, the contents of the selected cell have the bold attribute, this bold attribute will also apply to adjacent cells. Cells that already have a special format will not be modified by this function. You can see the range in question by pressing the + * (multiplication sign on the number pad) shortcut. This format also applies to all new values inserted within this range. The normal default settings apply to cells outside this range.

Laajenna viitteitä, jos uusia rivejä tai sarakkeita lisätään

Määritetään, laajennetaanko kaavoissa viitteitä, kun sarakkeita tai rivejä lisätään viitatun alueen viereen. Tämä on mahdollista vain, jos kaavan viitteessä alueeseen kuuluu alunperin vähintään kahden solun laajuus lisäyssuunnassa.

Esimerkki: Alueeseen A1:B1 viitataan kaavassa ja sarakkeen B jälkeen lisätään sarake. Laajennettu viittaus on A1:C1. Jos kaavoissa on viite alueeseen A1:B1 ja suusi rivi lisätään rivin 1 alle, aluetta viitteessä ei laajenneta, koska siinä oli vain yksi solu pystysuuntaan.

Jos rivi tai sarake lisätään keskelle viitattua aluetta, viittausta laajennetaan aina.

Korosta valinta sarake- ja rivitunnuksissa

Merkitsemällä ruutu määrätään, että valittaessa soluja vastaavat rivi- ja saraketunnukset korostuvat.

Varoita ylikirjoituksesta liitettäessä

Valinnan mukaisesti tulee varoitus, jos leikepöydältä yritetään liittää soluja solualueelle, joka ei ole tyhjä.

Position cell reference with selection

With the option set, expanding a selection (with +Shift+Down/Up) jumps to the end of the range in the column that was added as last to the initial selection. When the option is not set, expanding a selection (with +Shift +Down/Up) jumps to the end of the range in the column where selecting the cell range was started. The same of course applies when extending a selection on rows, with + Shift+Left/Right.

Please support us!