Näytä

Määritetään LibreOffice Calcin pääikkunassa näkyvät osatekijät. Myös arvojen korostumista taulukoissa voidaan säätää.

Toiminnon käyttäminen:

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - View.


Visuaaliset aputyökalut

Määritetään erilaisten apuviivojen näkyvyyttä.

Ruudukko

Specifies when grid lines will be displayed. Default is to display grid lines only on cells that do not have a background color. You can choose to also display grid lines on cells with background color, or to hide them. For printing, choose Format - Page Style - Sheet and mark the Grid check box.

Väri

Specifies a color for the grid lines in the current document. To see the grid line color that was saved with the document, go to - LibreOffice - Application Colors, under Scheme find the entry Spreadsheet - Grid lines and set the color to "Automatic".

Sivunvaihdot

Määritetään, näkyvätkö sivunvaihtoviivat tulostusalueella.

Apuviivat siirrettäessä

Määritetään, näkyvätkö apuviivat siirrettäessä piirroksia, kehyksiä, kuvia tai muita objekteja. Apuviivat auttavat kohdistamisessa.

Näytä

Valitaan erilaisten osatekijöiden näkyvyys.

Kaavat

Merkitsemällä ruutu saadaan esitettyä soluissa kaavat tulosten asemesta.

Nolla-arvot

Merkitsemällä ruutu saadaan myös solun numeroarvo 0 näkyväksi.

Huomautusilmaisin

Merkitsemällä määrätään, että solujen oikeassa yläkulmassa huomautuksen läsnäolon merkkinä esitetään pieni suorakaide. Itse huomautus näkyy vain, jos vihjeet sallitaan Asetukset-valintaikkunan LibreOffice - Yleistä -lehdellä.

Huomautus saadaan jatkuvasti esille komennolla Näytä huomautus kohdevalikossa.

Huomautuksia laaditaan Lisää - Huomautus -toiminnolla. Jatkuvasti näkyvät kommentit muokataan (kaksois)napsauttamalla huomautusruutua. Rakenneselaimessa voidaan lukea kaikki avoimen asiakirjan kommentit Huomautukset-rivin avausnapsautuksen jälkeen. Kaksoisnapsauttamalla luettelon huomautusta solukohdistin hyppää laskentataulukossa huomautuksen soluun.

Formula indicator and hint

Draws a blue triangle in the bottom-left corner of a cell that contains a formula. When pointing over the blue triangle, the formula is shown in a tool tip even if a different cell is selected.

Arvojen korostus

Merkinnällä Arvon korostus -ruudussa korostetaan solujen sisältöä tyypin mukaisesti. Korostusvärit ovat: musta teksteille, vihreä kaavoille, sininen luvuille ja vaaleanharmaa taustaväri suojatuille soluille riippumatta näyttömuotoilusta .

warning

Niin kauan kun tämä valinta on aktiivinen, asiakirjan solujen värimääritykset eivät näy.


Ankkuri

Määritetään, näkyykö ankkurikuvake, kun valitaan lisätty objekti, kuten kuva.

Tekstin ylivuoto

Asetus aiheuttaa punaisen ylivuotokolmion ilmaantumisen, jos solussa rivin lopun teksti on piilossa, koska seuraava solu on käytössä. Solun leveyttä pitempi teksti voi muuten jatkua yli solurajojen.

Näytä viitteet värillisinä

Määrittää, että kaavassa kukin viittaus on korostettu värillä. Solualue rajataan värillisesti, kun viittaavan solun kaava on muokattavana.

Objektit

Määritetään kolmen eri objektiluokan näkyvyysominaisuus.

Objektit/Grafiikka

Asetuksen mukaan objektit ja kuvat joko näytetään tai piilotetaan.

Kaaviot

Asetuksen mukaan kaaviot joko näytetään tai piilotetaan.

Piirrosobjektit

Asetuksen mukaan piirrokset joko näytetään tai piilotetaan taulukoissa.

Zoomaus

Synkronoi taulukot

Merkinnällä määrätään, että kaikki taulukot esitetään samalla suurennussuhteella. Jos valintaa ei merkitä, kussakin taulukossa voi olla oma zoomauskerroin.

Ikkuna

Eritellään ikkunan osatekijöitä taulukossa näkyviin ja näkymättömiin.

Sarake- ja rivitunnisteet

Merkitsemällä ruutu määrätään rivinumerot ja saraketunnukset esille.

Vaakavierityspalkki

Merkitsemällä ruutu määrätään pystyvierityspalkki asiakirjaikkunan oikealla reunalla esille.

Pystyvierityspalkki

Merkitsemällä ruutu määrätään pystyvierityspalkki asiakirjaikkunan oikealla reunalla esille.

Taulukonvalitsimet

Merkinnällä määrätään taulukonvalitsimet näkymään asiakirjaikkunan alareunassa. Jos ruutu ei ole valittu, taulukosta toiseen voi vaihtaa vain . Vaakavierityspalkin ja taulukonvalitsimen välissä on niiden rajaamiseen liukusäädin. Se voidaan asettaa toiseen päähän asti.

Jäsennyssymbolit

Kun on määritelty , Jäsennyssymbolit-merkinnällä määrätään jäsennysmerkit näkyviksi taulukon reunoilla.

Please support us!