LibreOffice Writer/Web, asetukset

Määritetään HTML-muotoisten LibreOffice-asiakirjojen perusasetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Näytä

Määritetään objektien esittämisen oletusasetukset tekstiasiakirjoille ja myös ikkunan osien oletusasetukset.

Muotoilun aputyökalut

LibreOfficen teksti- ja HTML-asiakirjoille määritellään tiettyjen merkkien näkyvyys ja suoran kohdistimen asetukset.

Kohdistusruudukko

Määritetään asiakirjasivujen kohdistusruudukon asetuksia. Tämä ruudukko auttaa objektien täsmällisessä asemoinnissa. Ruudukkoon voi myös kohdistaa "magneettisesti".

Tulostus

Määritetään teksti- tai HTML-asiakirjan tulostusasetukset.

Taulukko

Määritetään tekstiasiakirjojen taulukoiden määreet.

Tausta

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!