Automaattiotsikointi

Määritetään objekteihin ohjelmallisesti lisättävien kuvatekstien eli -otsikoiden asetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Lisää otsikko automaattisesti kun lisätään:

Enable the object type(s) for which AutoCaption settings are applied.

Caption Order

Select ordering of caption: category label first or numbering first.

Kuvaotsikko

Define the options to be applied for the selected object type. These options are identical to those in the Insert - Caption menu, which is available when an object is selected. The preview window in the dialog shows the result of the selected settings.

Luokka

Määrätään valitun objektin luokka.

Numerointi

Määrätään vaadittu numerointitapa.

After number

Specify optional characters to display between the caption number and category. This option is active only when Numbering first is selected for the Caption Order.

Before caption

Define optional text character that appears after the caption category and caption number.

arvo

Määritetään kuvatekstin sijainti suhteessa objektiin.

Heading Number Before Caption Number

Up to level

For typical use of headings, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) are displayed. If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Separator

Define the character to display between the heading number and the caption number.

Luokka- ja kehysmuotoilu

Merkkityyli

Specifies the character style of the caption category and caption number.

Lisää reuna ja varjostus

Käytetään reunaa ja varjoa kuvatekstin objektin kehykseen.

Please support us!