Yhteensopivuus

Määritetään tekstiasiakirjojen yhteensopivuusasetukset. LibreOffice hienosäädetään näillä asetuksilla Microsoft Word -asiakirjoja vietäessä.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Compatibility.


note

Eräät tässä tehtävistä asetuksista on voimassa vain käsiteltävälle asiakirjalla ja ne pitää määritellä erikseen kussakin asiakirjassa.


Add spacing between paragraphs and tables

In LibreOffice Writer, paragraph spacing is defined differently than in Microsoft Word documents. If you have defined spacing between two paragraphs or tables, spacing is also added in the corresponding Word documents.

Specifies whether to add Microsoft Word-compatible spacing between paragraphs and tables in LibreOffice Writer text documents.

Add paragraph and table spacing at top of first page and page breaks

Specifies whether paragraph spacing at the top of a page will also be effective at the beginning of a page or column if the paragraph is positioned on the first page of the document. The same applies for a page break.

note

If you import a Word document, the spaces are automatically added during the conversion.


Käytä OpenOffice.org 1.1:n sarkainmuotoiluja

Specifies how to align text at tab stops beyond the right margin, how to handle decimal tab stops, and how to handle tab stops close to a line break. If this check box is not selected, tab stops are handled in the same way as in other Office applications.

Tekstiasiakirjoissa, jotka on luotu nykyisellä Writer-versiolla, uutta sarkainten käsittelyä käytetään oletuksena. Jos asiakirja on luotu StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla, sovelletaan vanhaa sarkainten käsittelyä.

√Ąl√§ lis√§√§ ylim√§√§r√§isi√§ v√§lej√§ tekstirivien v√§liin

Merkinnällä määrätään, ettei (ylimääräisiä) lisärivivälejä lisätä tekstirivien väliin, vaikka käytetty fontti sisältäisi lisärivivälistyksen määreen.

Jos tekstiasiakirja luodaan Writerin nykyisellä versiolla, lisäriviväliä käytetään oletuksena. Tekstiasiakirjoissa, jotka on luotu StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla, lisärivivälistystä ei käytetä.

Käytä OpenOffice.org 1.1:n riviväliä

Jos asetus on pois käytöstä, sovelletaan uutta suhteellisesti välistettyjen tekstirivien muotoilutapaa. Jos asetus on kytkettynä, sovelletaan aiempaa suhteellisesti välistettyjen tekstirivien muotoilun menetelmää.

Uutta menetelmää käytetään tekstiasiakirjoihin, jotka luodaan Writerin nykyisellä versiolla ja Microsoft Word -asiakirjoihin. Aiempaa menetelmää käytetään tekstiasiakirjoihin, jotka on luotu StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla.

Lisää kappaleiden ja taulukoiden välit sivujen loppuun

Merkinnällä määrätään, että kappaleen jälkeinen riviväli lisätään, vaikka kappale olisi viimeisenä taulukon solussa.

Jos asetus on kytkemättä, taulukon solut muotoillaan samoin kuin StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla. Kun asetus on käytössä, taulukon solut muotoillaan vaihtoehtoisella menetelmällä. Asetus on oletuksena vain LibreOffice-ohjelmassa luoduille uusille asiakirjoille ja Microsoft Word -muodossa tuoduille asiakirjoille.

Käytä OpenOffice.org 1.1:n objektin sijoitusta

Määritetään, miten lasketaan merkkiin tai kappaleeseen ankkuroitujen irrallisten objektien sijainti kappaleen ylä- ja alarivivälin suhteen.

Jos asetus on käytössä, irralliset objektit sijoitellaan samoin kuin StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla. Kun asetus on kytkemättä, irralliset objektit sijoitellaan vaihtoehtoisella menetelmällä, joka on samankaltainen kuin Microsoft Wordissä käytetty menetelmä.

Asetus on kytketty pois käytöstä uusilla asiakirjoilla. Writer-asiakirjoilla, jotka on luotu vanhemmilla versioilla kuin OpenOffice.org 2.0, asetus on käytössä.

Käytä OpenOffice.org 1.1:n tekstin rivitystä objektien ympärillä

Microsoft Word and Writer have different approaches on wrapping text around floating screen objects. Floating screen object are Writer frames and drawing objects, and the objects 'text box', 'graphic', 'frame', 'picture' etc. in Microsoft Word.

In Microsoft Word and in current versions of Writer, page header/footer content and footnote/endnote content does not wrap around floating screen objects. Text body content wraps around floating screen objects which are anchored in the page header.

StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla asia on päinvastoin.

Jos asetus on kytketty pois käytöstä, mikä on oletusasetuksena, sovelletaan uutta tekstin rivitystapaa. Jos asetus on kytkettynä, käytetään aikaisempaa tekstin rivitystapaa.

Harkittu rivitystyyli objekteja sijoitettaessa

Määritetään, miten suoritetaan merkkiin tai kappaleeseen ankkuroitujen irrallisten objektien sijoittelu, joka on monimutkainen tehtävä. StarOffice 8:aa tai OpenOffice.org 2.0:ta vanhemmilla Writerin versioilla käytetään iteratiivista prosessia, kun ajankohtaisissa versioissa käytetään suoraviivaista prosessia, joka on verrattavissa Microsoft Wordissä käytettyyn prosessiin.

Kun valintaruutu on tyhjä, käytetään vanhempaa LibreOfficen iteratiivista prosessia objektien sijoittelu. Kun valintaruutu on merkitty, käytetään uutta suoraviivaista prosessia, jolla varmistetaan yhteensopivuus Microsoft Word -asiakirjojen kanssa.

Justify lines with a manual line break in justified paragraphs

Jos ominaisuus on käytössä, Writer kasvattaa sanojen välistystä riveillä, jotka päättyvä Vaihto+Enterillä tasatuissa kappaleissa. Jos ominaisuutta ei käytetä, sanojen välejä ei laajenneta rivien tasaamiseksi.

Asetus on oletuksellisesti merkittynä .odt -tekstiasiakirjoissa. Se tallennetaan ja ladataan .odt-muotoisen tekstiasiakirjan mukana. Tätä asetusta ei voi tallentaa vanhoihin .sxw -tekstiasiakirjoihin, joten asetus on pois kytkettynä .sxw -tekstiasiakirjoilla.

Tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds

Use LibreOffice 4.3 anchoring paint order and tolerate white lines that may appear in PDF page backgrounds created from legacy documents.

Käytä oletuksena

Painiketta napsauttamalla otetaan nykyiset välilehden asetukset oletuksena käyttöön myöhemmille LibreOffice-istunnoille.

Tehdasasetukset on tehty seuraavassa kuvatusti. Kaikki alla luetellut vaihtoehdot ovat merkittyinä käytössä ja kaikki muut ovat poissa käytöstä:

  1. Add spacing between paragraphs and tables

  2. Add paragraph and table spacing at tops of pages

  3. Lisää kappaleiden ja taulukoiden välit sivujen loppuun

  4. Pidennä sanaväliä manuaaliseen rivinvaihtoon päättyvillä riveillä tasatuissa kappaleissa

Please support us!