Yleistä

Määritetään tekstiasiakirjojen yleiset asetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - General.


Päivitys

Päivitä linkit avattaessa

warning

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Aina

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

warning

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Pyynnöstä

Linkit päivitetään vain pyynnöstä asiakirjaa avattaessa.

Ei koskaan

Linkit eivät päivity asiakirjaa avattaessa.

Päivitä automaattisesti

Kentät

Kenttien sisältö päivittyy aina, kun näytön sisältö esitetään uutena. Vaikka tämä ruutu olisi merkitsemättä, eräät kentät päivitetään erityistilanteissa. Oheisessa taulukossa on lueteltu kentät, jotka päivittyvät tästä valintaruudusta riippumatta.

Condition

Automatically updated fields

Asiakirjan tulostaminen (myös vienti PDF-tiedostona)

Author, Sender, Heading, Date, Time, References, Last printed

Asiakirjan lataaminen uudestaan

Author, Sender, Heading, Date, Time

Tallennetaan asiakirja

Tiedoston nimi, Tilastotiedot, Versionumero, Kokonaismuokkausaika ja Muokattu

Kentällisen tekstirivin muokkaaminen

Author, Sender, Heading, Date, Time

Muuttujan muuttaminen käsin

Ehdollinen teksti, Piiloteksti, Piilotettu kappale, muuttujat ja DDE-kenttä

Kytketään pois "kiinteä sisältö"

Tekijä, Lähettäjä ja kaikki asiakirjatietojen kentät

Muutetaan sivumäärää

Sivu


Kaaviot

Merkinnällä määrätään, että kaaviot ovat päivittyviä. Milloin tahansa Writerin taulukon solun arvo muuttuu ja kohdistin siirtyy solusta, solun arvon esittävä kaavio päivittyy samalla.

Asetukset

Mittayksikkö

Specifies the unit of measurement for text documents.

Sarkainkohdat

Määrätään yksittäisten sarkainten väli. Välit näkyvät vaakaviivaimella.

Ota käyttöön merkkiyksikkö

Kun tämä asetus on käytössä, sisennysten ja välien mittayksiköt välilehdellä Muotoilu - Kappale - Sisennykset ja välit ovat merkki (ch) ja rivi.

Neliön muotoinen sivu tekstiruudukkoa käytettäessä

Kun tämä asetus on valittuna, tekstiruudukko näyttää neliönmuotoiselta sivulta. Neliönmuotoista sivuasettelua käytetään, kun koulutetaan opiskelijoita kirjoittamaan artikkeleja Kiinassa ja Japanissa.

Sanamäärä

Lisäerotinmerkit

Sanamäärää laskettaessa näitä merkkejä pidetään sanojen välisinä erotinmerkkeinä välilyöntien, sarkainmerkkien, rivivaihtomerkkien ja kappalevaihtomerkkien lisäksi.

Show standardized page count

Editors and publishers often define a “standard” page as containing a specified number of characters or words. Mark this field to allow quick calculation of the number of these pages.

Characters per standardized page

Set the number of characters for the standardized page.

Please support us!