Muutokset

Määritetään asiakirjan muutosten esittämistapa.

To record or show changes in your text or spreadsheet document, choose Edit - Track Changes - Record or Edit - Track Changes - Show.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.


Muutosten näyttö

Määritetään nauhoitettujen muutosten esittämisasetukset. Valitaan muutoksen tyyppi ja sitä vastaava näytön määre ja väri. Esikatselukenttä näyttää valinnan vaikutuksen.

Lisäykset / Määritteet

Määritetään, miten esitetään asiakirjassa tekstin lisäysmuutos.

Poistot / Määritteet

Määritetään, miten esitetään asiakirjassa tekstin poistomuutos. Jos tekstin poistot nauhoitetaan, teksti näytetään valituin määrein (esimerkiksi yliviivattuna) eikä sitä poisteta.

Muutetut määritteet / Määritteet

Määritetään, miten esitetään asiakirjassa tekstin määreiden muutokset. Nämä muutokset koskevat sellaisia määreitä kuin lihavointi, kursivointi tai alleviivaus.

Väri

Myös kunkin nauhoitetun muutostyypin osoitusväri voidaan valita. Kun luettelosta valitaan ehto "Tekijän mukaan", värin määrää LibreOffice. Väri muuttuu sitten vastaamaan kutakin muutoksen tekijää.

Muutetut rivit

Tekstin muutetun rivin osoittamiseksi voidaan määritellä merkki, joka näkyy vasemmassa tai oikeassa marginaalissa.

Merkintä

Määritetään, merkitäänkö ja minne asiakirjassa muutetut rivit. Merkinnät voidaan asettaa näkymään aina vasemmassa,oikeassa, ulko- tai sisämarginaalissa.

Väri

Määritetään muutettujen rivien korostusväri tekstissä.

Esikatselukenttä

Displays a preview of the current selection.

Please support us!