Muotoilun aputyökalut

LibreOfficen teksti- ja HTML-asiakirjoille määritellään tiettyjen merkkien näkyvyys ja suoran kohdistimen asetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Layout Assistance

Math baseline alignment

Specifies whether Math formula objects are aligned using the text baseline as reference. Uncheck this option to be able to change the vertical position of Math objects in a paragraph.

Display formatting

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

Kappaleen loppu

Merkinnällä määrätään, että kappaleen erottimet näkyvät. Kappaleen erottimissa on myös kappaleen muotoilutietoja.

Tavutusvihjeet

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Välit

Merkinnällä määrätään, että jokainen välilyönti esitetään tekstissä pisteellä.

Sitovat välilyönnit

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Sarkaimet

Merkinnällä määrätään, että sarkaimet esitetään pienillä nuolilla.

Vaihdot

Merkinnällä määrätään näytettäväksi kaikki Vaihto+Enter -pikanäppäimellä lisätyt rivinvaihdot. Nämä rivinvaihdot luovat uuden rivin, mutta eivät aloita uutta kappaletta.

Hidden characters

Displays text that uses the character format "hidden", when View - Formatting Marks is enabled.

Bookmarks

Specifies that bookmark indicators are shown. | indicates the position of a point bookmark. [ ] indicates the start and end of a bookmark on a text range.

warning

The following controls appear only for Writer documents, not for HTML documents.


Protected Areas

Enable cursor

Merkinnällä määrätään, että kohdistin voidaan asettaa suojatulle alueelle, vaikka muutoksia ei voikaan tehdä.

Direct cursor

Määritetään suoran kohdistimen kaikki ominaisuudet.

Suora kohdistin

Activates the direct cursor. You can also activate this function by clicking the Toggle Direct Cursor Mode icon on the Tools bar or by choosing the Edit - Direct Cursor Mode command in a text document.

Insert

Määritetään suoran kohdistimen lisäysasetuksia. Jos napsautetaan vapaavalintaista kohtaa asiakirjassa, uusi kappale voidaan kirjoittaan tai lisätä täsmälleen tähän kohtaan. Kappaleen ominaisuudet riippuvat valituista asetuksista. Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa:

Sarkaimet

Kun käytetään suoraa kohdistinta, uuteen kappaleeseen lisätään tarpeellinen määrä sarkaimia, niin että napsautettu sijainti saavutetaan.

Sarkaimet ja välit

Kun käytetään suoraa kohdistinta, vastaava määrä sarkaimia ja välilyöntejä lisätään uuteen kappaleeseen, mikä tarvitaan napsautetun aseman saavuttamiseksi.

Spaces

When the direct cursor is used, spaces are added in the new paragraph until the clicked position is reached.

Kappaleen vasen reunus

Kun käytetään suoraa kohdistinta, vasen kappaleen sisennys asetetaan vaakasuunnassa siihen kohtaan, mihin suoralla kohdistimella napsautetaan. Kappale on vasemmalle tasattu.

Kappaleen tasaus

Asetetaan kappaleen tasaus, kun käytetään suoraa kohdistinta. Riippuen siitä, mihin hiirellä napsautetaan, kappale muotoillaan vasemmalle, keskitetysti tai oikealle tasatuksi. Kohdistin osoittaa ennen napsautusta kolmion avulla, mikä tasaus ollaan asettamassa.

note

Kaikki lisäysasetukset koskevat vain käsiteltävää kappaletta, joka on luotu suoralla kohdistimella.


Please support us!