Taulukko

Määritetään tekstiasiakirjojen taulukoiden määreet.

Määritetään oletusasetukset sarakkeille, riveille ja taulukkotilalle. Lisäksi määrätään sarakkeiden ja rivien siirtämisen ja lisäämisen vakioarvot. Lisätietoja löytyy sivulta .

Toiminnon käyttäminen:

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Oletus

Määritetään kaikkien tekstiasiakirjoihin luotavien uusien tekstitaulukoiden oletusarvot.

Otsikko

Merkinnällä määrätään, että taulukon ensimmäinen rivi muotoillaan "Taulukon otsikko" -kappaletyylillä.

Toista joka sivulla

Merkinnällä määrätään, että taulukon otsikko toistetaan uudella sivulla taulukon jatkuessa sivun vaihdon jälkeen.

√Ąl√§ jaa taulukkoa eri sivuille (ei HTML:ss√§)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Reunus

Merkinnällä määrätään, että oletuksena taulukon soluilla on reuna.

Taulukon arvojen syöttö

Lukujen tunnistus

Specifies that numbers entered into a text table cell are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

note

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

If Number recognition is not marked in the Options, numbers are saved in text format and are automatically left-aligned.

Numeromuodon tunnistus

Jos Numeromuodon tunnistus ei ole merkitty, vain soluun asetetun muotoilun mukaiset syötteet hyväksytään. Muut syötteet palauttavat muotoilun tekstiksi.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Tasaus

Merkinnällä määrätään, että luvut ovat aina kohdistettu solussa alaoikealle. Jos tätä kenttää ei ole merkitty, luvut ovat aina kohdistettu ylävasemmalle solussa.

note

Tasaus-kenttä ei vaikuta suoraa muotoiluun. Jos solun sisältö muotoillaan suoraan keskelle tasatuksi, se säilyy keskellä olipa sisältönä tekstiä tai lukuja.


Taulukon käsittely näppäimistöllä

Siirrä soluja

Määritetään rivien ja sarakkeiden siirtämisen oletusasetukset näppäimistöä käytettäessä.

Rivi

Määritetään riville käytettävä siirtomatka.

Sarake

Määritetään sarakkeelle käytettävä siirtomatka.

Insert cell

Määritetään rivien ja sarakkeiden lisäämisen oletusasetukset näppäimistöä käytettäessä.

Rivi

Määritetään rivien lisäämisen oletusmitta.

Sarake

Määritetään sarakkeiden lisäämisen oletusmitta.

Rivien ja sarakkeiden käyttäytyminen

Määritetään rivien ja sarakkeiden suhteelliset vaikutukset viereisiin riveihin ja sarakkeisiin sekä koko taulukkoon.

Kiinteä

Määritetään, että rivien tai sarakkeiden muutokset vaikuttavat vain viereisellä alueella.

Kiinteä, suhteellinen

Määritetään, että rivien tai sarakkeiden muutokset vaikuttavat koko taulukossa.

Vaihtuva

Määritetään, että rivien tai sarakkeiden muutokset vaikuttavat taulukon kokoon.

Please support us!