Tulostus

Määritetään teksti- tai HTML-asiakirjan tulostusasetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Sisältö

Määritetään asiakirjan tulostettavat sisällön osat.

Images and objects

Merkinnällä määrätään, että tekstiasiakirjan kuvat tulostetaan.

Lomakkeen ohjausobjektit

Merkinnällä määrätään, että tekstiasiakirjan lomakekentät tulostetaan.

Sivun tausta

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Merkinnällä määrätään, että teksti tulostetaan vain mustalla värillä.

Piiloteksti

Asetuksen käyttö johtaa piilotetuiksi merkittyjen tekstien tulostumiseen. Seuraavat piilotekstit tulostetaan: teksti, joka on muotoilut piilotetuksi Muotoilu - Fontti - Fonttitehosteet - Piilotettu -toiminnolla ja tekstikentät piilotetuissa teksteissä ja kappaleissa.

Tekstipaikanvaraaja

Tämän asetuksen valinta tekee mahdolliseksi tekstin paikkamerkkien tulostumisen. Jos valinta jätetään tyhjäksi, jäävät tekstin paikkamerkkien kohdat tyhjiksi tulosteessa. Tekstin paikkamerkit ovat kenttiä.

Sivut

Määritetään monisivuisen LibreOffice Writer-asiakirjan tulostusjärjestys.

Vasemmanpuoleiset sivut (ei HTML-asiakirjoille)

Merkinnällä määrätään asiakirjan kaikki vasemmat (parilliset) sivut tulostettavaksi.

Oikeanpuoleiset sivut (ei HTML-asiakirjoille)

Merkinnällä määrätään asiakirjan kaikki oikeanpuoleiset (parittomat) sivut tulostettavaksi.

Esite

Valitaan Esite-asetus asiakirjan tulostamiseksi esitemuodossa. LibreOffice Writerin esitemuoto kuvataan seuraavasti:

Jos asiakirja tulostetaan pystysuunnassa vaaka-arkille, kaksi esitteen vastakkaista sivua tulostetaan vierekkäin. Jos käytettävissä on kaksipuoleinen tulostin, koko esite voidaan luoda asiakirjasta tarvitsematta lajitella sivuja myöhemmin. Jos käytettävissä on yksipuoleinen tulostin, työ saadaan tehtyä tulostamalla ensin etusivut Oikeat sivut -valinta merkittynä, ja sitten syötetään koko paperipino uudestaan tulostimeen tulostaen kaikki takasivut Vasemmat sivut -valinta merkittynä.

Oikealta vasemmalle

Merkitsemällä määrätään esitteet sivut tulostettaviksi oikeassa järjestyksessä oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Languages and Locales - General.


Muu

Tulosta automaattisesti lisätyt tyhjät sivut

Kun tämä valinta on tehty, ohjelman lisäämät tyhjät sivut tulostetaan. Tämä on tarpeen, kun tulostetaan kaksipuoleisesti. Esimerkiksi kirjassa "luku"-kappaletyyli on määritelty alkavaksi aina parittomalta sivulta. Jos edellinen luku päättyy parittomalle sivulle, LibreOffice lisää parillisen tyhjän sivun. Tämä valinta ohjaa mainitun parillisen sivun tulostusta.

Paperilokero tulostimen asetuksista

Monilokeroisissa tulostimissa "Paperilokero tulostimen asetuksista"-valinta määrittää, että käytetään järjestelmäasetusten mukaista paperilokeroa.

Faksi

Jos tietokoneelle on asennettu faksiohjelma ja tekstiasiakirja halutaan lähettää suoraan faksina, valitaan tarvittava faksilaite.

Huomautukset

Määritetään asiakirjan huomautuksien tulostusta.

Please support us!