Näytä

Määritetään objektien esittämisen oletusasetukset tekstiasiakirjoille ja myös ikkunan osien oletusasetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

Tehdään objektien rajoihin liittyviä asetuksia.

Apuviivat siirrettäessä

Esitetään apuviivat kehyksen ympärillä kehystä siirrettäessä. Valitsemalla Apuviivat siirrettäessä -asetuksen saadaan objektin täsmällinen sijainti näkyville viivaimen arvoina.

Näytä

Määritetään mitkä asiakirjan osatekijöistä esitetään.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Kuvien näyttämistä voidaan säätää myös Grafiikka käytössä / poissa käytöstä -kuvakkeella. Jos asiakirja on auki, tämä kuvake näkyy Työkalut-palkissa.

note

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Taulukot

Merkinnällä määrätään, että taulukot näkyvät asiakirjassa.

Taulukon reunojen esittämiseksi napsautetaan kakkospainikkeella taulukkoa ja valitaan Taulukon reunat tai valitaan Taulukko - Taulukon rajat Writer-asiakirjassa.

Piirrokset ja ohjausobjektit

Merkinnällä määrätään, että asiakirjan sisältämät piirrokset ja ohjausobjektit ovat näkyvillä.

Huomautukset

Näytetään huomautukset. Tekstiä muokataan napsauttamalla huomautusta. Rakenneselaimen kohdevalikkoa käyttäen paikallistetaan tai poistetaan huomautus. Huomautuksen kohdevalikkoa käytetään kohdistetun huomautuksen, kaikkien huomautusten tai käyttäjän kaikkien huomautusten poistamiseen.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Näytä

Määritetään, näytetäänkö vierityspalkit ja viivaimet.

Vaakaviivain

Valinta näyttää vaakaviivaimen. Mieleinen mittayksikkö valitaan vastaavasta luettelosta.

Pystyviivain

Valinta näyttää pystyviivaimen. Mieleinen mittayksikkö valitaan vastaavasta luettelosta.

Tasainen vieritys

Valinta aktivoi tasaisen sivun vierityksen toiminnon. Vieritysnopeus riippuu ikkunan pinta-alasta ja värien määrästä.

Oikealta tasattu

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Merkinnällä määrätään pystyviivain oikeaan reunaan.

Outline folding

Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings, and allow controlling it via the headings' context menu in the Navigator.

Include sub levels

When folding a heading, also hide its sub levels.

Asetukset (vain HTML-asiakirjoille)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Please support us!