LibreOffice Writer, asetukset

Nämä asetukset määrittävät LibreOfficessa luotavien tekstiasiakirjojen käsittelytavan. On myös mahdollista tehdä vain käsiteltävän asiakirjan asetukset. Yleiset asetukset tallentuvat automaattisesti.

Toiminnon käyttäminen:

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


Yleistä

Määritetään tekstiasiakirjojen yleiset asetukset.

Näytä

Määritetään objektien esittämisen oletusasetukset tekstiasiakirjoille ja myös ikkunan osien oletusasetukset.

Muotoilun aputyökalut

LibreOfficen teksti- ja HTML-asiakirjoille määritellään tiettyjen merkkien näkyvyys ja suoran kohdistimen asetukset.

Kohdistusruudukko

Määritetään asiakirjasivujen kohdistusruudukon asetuksia. Tämä ruudukko auttaa objektien täsmällisessä asemoinnissa. Ruudukkoon voi myös kohdistaa "magneettisesti".

Perusfontit (länsimaiset)

Määritellään perusfontin asetukset.

Perusfontit (aasialaiset)

Specifies the settings for the basic Asian fonts if Asian language support has been activated under - Languages and Locales - General.

Perusfontit (CTL)

Specifies the settings for basic fonts for complex text layout languages if their support has been activated under - Languages and Locales - General.

Tulostus

Määritetään teksti- tai HTML-asiakirjan tulostusasetukset.

Taulukko

Määritetään tekstiasiakirjojen taulukoiden määreet.

Muutokset

Määritetään asiakirjan muutosten esittämistapa.

Yhteensopivuus

Määritetään tekstiasiakirjojen yhteensopivuusasetukset. LibreOffice hienosäädetään näillä asetuksilla Microsoft Word -asiakirjoja vietäessä.

Automaattiotsikointi

Määritetään objekteihin ohjelmallisesti lisättävien kuvatekstien eli -otsikoiden asetukset.

Mail Merge Email

Specifies the user information and server settings for when you send form letters as email messages.

Please support us!