Kirjoituksen aputyökalut

Specifies the properties of the spelling, thesaurus and hyphenation.

Toiminnon käyttäminen:

Choose - Languages and Locales - Writing Aids.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Käytettävissä olevat kielimoduulit

Luettelossa on asennetut kielimoduulit.

A language module can contain one, two or three submodules: Spelling, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

note

The configuration allows two different directories: one folder where the user has write permissions, and one without write permissions. The user can only edit and delete the user dictionaries that are located in the writable path. Other dictionaries can be read only.


Muokkaa

To edit a language module, select it and click Edit. The Edit Modules dialog appears.

Omat sanakirjat

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

Uusi

Avataan Uusi sanasto -valintaikkuna, jossa voidaan nimetä uusi käyttäjän määrittämä sanasto tai poikkeussanasto ja määrittää kieli.

Uusi sanasto

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

Nimi

Nimetään uusi käyttäjän sanasto. Tiedostopääte "*.DIC" lisätään oletuksena.

Kieli

Kielen valinnalla voidaan rajoittaa oman sanaston käyttöä. Valitsemalla Kaikki mukautettu sanasto on käytössä kielivalinnasta riippumatta.

Poikkeus (-)

Merkinnällä määrätään, että asiakirjassa vältetään tiettyjä sanoja. Tällä tavalla voidaan luoda käyttäjän sanasto kaikista vältettävistä sanoista. Kun poikkeussanasto aktivoidaan, oikoluvun aikana saadaan vastaavasti ilmoituksia vältettävistä sanoista.

Muokkaa

Avataan Muokkaa mukautettua sanastoa -valintaikkuna, jossa voidaan lisätä sanoja käyttäjän sanastoon tai muokata jo tehtyjä merkintöjä.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

Kun sanastoa muokataan, tarkistetaan tiedoston tila. Jos tiedosto on kirjoitussuojattu, muutoksia ei voi tehdä. Painikkeet Uusi ja Poista ovat silloin himmennettyinä poissa käytöstä.

Kirja

Määritetään muokattava kirja.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

IgnoreAllList-merkintää ei voi valita eikä poistaa. Vain sanat, jotka on lisätty sisältöön, voidaan poistaa. Tämä tapahtuu aina samalla, kun LibreOffice suljetaan.


Kieli

Määritetään uusi kieli käsiteltävään käyttäjän sanastoon.

Sana

Käyttäjä voi kirjoittaa uuden sanastoon otettavan sanan. Alla olevassa luettelossa näkyy käsiteltävän käyttäjän sanaston sisältö. Luettelosta valittu sana näkyy tekstikentässä. Jos sanan perää kirjoitetaan = -merkki, kuten "AutoComplete=", sanaa ei koskaan tavuteta ohjelmallisesti eikä tavutusta ehdoteta. Kirjoittamalla "Auto=Complete" saadaan sana, joka tavutetaan tai ehdotetaan tavutettavaksi, lisätyn = -merkin kohdalta.

Merkin = sijaan voidaan käyttää hakasuluilla [] ympäröityä lohkoa, mikäli tavutus muuttaa tavurajaa edeltäviä kirjaimia. Mahdollisia muutoksia ovat: (1) Kirjaimia tulee lisää, kuten ruotsin kielen sanan "tuggummi" tavutuksessa "tugg-gummi": tug[g]gummi. (2) Kirjaimia poistuu numerolla osoitettu määrä, kuten katalaanin kielen sanan "paral·lel” tavutuksessa "paral-lel": paral·[1]lel. (3) Kirjaimia poistetaan ja lisätään eli korvataan, kuten hollannin kielen sanan "cafeetje" tavutuksessa "café- tje": cafee[2é]tje.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

Uusi

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

Asetukset

Määritetään oikoluvun ja tavutuksen asetukset.

Muokkaa

Jos halutaan vaihtaa lukuarvo, valitaan merkintä ja sitten napsautetaan Muokkaa. Esille tulee valintaikkuna uuden arvon syöttämiseen.

Tarkista isolla kirjoitetut sanat

Merkinnällä määrätään, että myös suuraakkosin kirjoitettu teksti oikoluetaan.

Tarkista lukuja sisältävät sanat

Merkinnällä määrätään, että myös numeroista ja kirjaimista koostuvat sanat oikoluetaan.

Tarkista erityisalueet

Merkinnällä määrätään, että myös erityisalueet, kuten piirustusten teksti, oikoluetaan.

Oikolue kirjoittaessa

Toiminto valittuna kirjoitettaessa oikoluetaan ja virheet alleviivataan.

Kirjoitusvirheet korostetaan asiakirjassa punaisella alleviivauksella. Kun hiiri siirretään näin merkityn sanan päälle, kohdevalikko voidaan avata korjausehdotuksien tarkasteluun. Valitaan korjaus sanan korvaamiseksi. Mikäli sama virhe tehdään toistamiseen asiakirjaa muokattaessa, se merkitään taas virheeksi.

Sanaparin sijoittamiseksi automaattisen korjauksen taulukkoon avataan automaattisen korjauksen kohdevalikko ja valitaan Automaattinen korjaus. Valitaan sana alavalikosta. Sana korvataan ja samalla kertaa sanapari sijoitetaan korvaustaulukkoon.

Sanojen vähimmäispituus tavutuksessa

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

Merkit ennen rivinvaihtoa

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

Merkit rivinvaihdon jälkeen

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

Tavuta kysymättä

Merkinnällä määrätään, että käyttäjää ei koskaan pyydetä tavuttamaan. Jos kenttää ei merkitä, käyttäjälle esitetään valintaikkuna tavutusta varten, ellei ohjelma tunnista sanaa.

Tavuta erityisalueet

Merkinnällä määrätään, että tavutus suoritetaan myös alaviitteissä sekä ylä- ja alatunnisteissa.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!