Yleistä

In the General section, you can select default settings for saving documents, and can select default file formats.

Toiminnon käyttäminen:

Choose - Load/Save - General.


Options Save Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Lataus

Lataa käyttäjän määrittämät asetukset asiakirjan kanssa

Avattaessa asiakirjaa otetaan käyttöön asiakirjassa olevat käyttäjän tekemät määritykset.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

Seuraavat asetukset ladataan aina asiakirjan mukana, riippumatta valintamerkistä:

Lataa tulostimen asetukset asiakirjan kanssa

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Load view position with the document even if it was saved by a different user

Loads the view position settings saved in a document with the document even if it was saved by a different user.

If Load view position with the document even if it was saved by a different user is not selected, the view position will only be loaded with a document if the author metadata in the document matches the first and last name in - LibreOffice - User Data. Note that the author will only be saved with a document if the setting Apply user data in File - Properties - General is enabled.

Tallennus

Asiakirjojen tallentaminen automaattisesti

Muokkaa asiakirjan ominaisuuksia ennen tallennusta

Merkinnällä määrätään, että Ominaisuudet-valintaikkuna ilmestyy aina käytettäessä Tallenna nimellä-komentoa.

Luo aina varmuuskopio

Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time LibreOffice creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK.

Varmuuskopion sijainnin muutos tehdään valitsemalla - LibreOffice- Polut ja kirjoittamalla sitten varmuuskopiotiedostolle uusi polku.

Tallenna asiakirjan palautustiedot joka

Merkinnällä määrätään, että LibreOffice tallentaa avointen asiakirjojen palautukseen tarvittavan tiedon kaatumisen varalta. Tallennusaikojen väli on säädettävissä.

minuutti

Määritetään palautustietojen tallennusväli minuuteissa.

Tallennetaan samalla asiakirja automaattisesti

Määritetään, että LibreOffice tallentaa kaikki avoimet asiakirjat tallentaessaan automaattisen palautuksen tietoja. Tallennusväli on sama kuin palautuksessakin.

Save URLs relative to file system

This option allows you to select the default for relative addressing of URLs in the file system and on the Internet. Relative addressing is only possible if the source document and the referenced document are both on the same drive.

Suhteellinen osoittaminen alkaa aina aktiivisen asiakirjan sijaintipaikasta. Absoluuttinen osoittaminen taas alkaa aina juurihakemistosta. Seuraava taulukko esittelee suhteellisen ja absoluuttisen osoittamisen syntaksien eroa:

Esimerkkejä

Tiedostojärjestelmä

Internet

suhteellinen

../images/img.jpg

../images/img.jpg

1: absoluuttinen

file:///C:/work/images/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Ohjevihjeet esittävät aina absoluuttisen polun. Kuitenkin, jos asiakirja on tallennettu HTML-muotoon, LibreOffice antaa suhteellisen polun, jos asiaan liittyvä valintaruutu on merkitty.


Select this box for relative saving of URLs in the file system.

URL-osoitteen tallennus suhteessa internetiin

Select this box for relative saving of URLs to the Internet.

Oletustiedostomuoto ja ODF-asetukset

ODF-tiedostomuodon versio

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Varoita tallennettaessa muussa kuin ODF- tai oletusmuodossa

Merkinnällä määrätään, että saadaan aina varoitus, jos tallennusmuoto ei ole OpenDocument tai se, mikä on asetettu oletukseksi Asetukset-valintaikkunan Lataus ja tallennus - Yleistä -lehdellä.

Voidaan valita, mitä tiedostomuotoa käytetään tallennettaessa oletuksena eri asiakirjatyypeille Jos esimerkiksi aina vaihdetaan tietoja toisten henkilöiden kanssa, jotka käyttävät Microsoft Officea, tässä voidaan määrittää, että LibreOffice käyttää oletuksena vain Microsoft Office -tiedostomuotoja.

Asiakirjan tyyppi

Valitaan asiakirjatyyppi, jolle määrätään oletustiedostomuoto.

Oletustallennusmuoto

Määritetään oletustiedostomuoto, jolla vasemmalla valittu asiakirjatyyppi tallennetaan. Käyttäjä voi valita toisen tiedostomuodon aktiiviselle asiakirjalle Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Please support us!