Forms Submenu

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Forms.


Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Control Wizards

Määritetään, käynnistyykö ohjattu toiminto samalla, kun uusi ohjausobjekti lisätään. Tämä soveltuu yleisesti kaikkiin asiakirjoihin.

Ohjausobjektin ominaisuudet

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Lomakkeen ominaisuudet

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Lomakeselain

Avataan lomakeselain. Kohdistetun asiakirjan kaikki lomakkeet ja alilomakkeet vastaavine ohjausobjekteineen näkyvät lomakeselaimessa.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Lisää kenttä

Avataan ikkuna, jossa voidaan valita lomakkeelle tai raporttiin lisättävä tietokannan kenttä.

Avaa suunnittelutilassa

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Please support us!