Muokkaa pisteitä -palkki

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Toiminnolla voidaan muokata käyrän pisteitä. Sama koskee käyräksi muunnettua objektia. Seuraavat kuvakkeet ovat saatavilla:

Pisteet

Pisteet-kuvakepainikkeella käyttäjä aktivoi tai sulkee Bézier-objektien muokkaustilan. Muokkaustilassa piirroksen yksittäiset pisteet ovat valittavissa.

Icon Edit Points

Pisteet

Siirrä pisteitä

Aktivoidaan tila, jossa pisteitä voidaan siirtää. Hiiren osoitin näyttää pienen tyhjän neliön kun se on pisteen päällä. Vedä tämä piste toiseen paikkaan. Käyrä seuraa liikettä pisteen kummallakin puolella. Viereisissä pisteväleissä käyrä muuttaa muotoaan.

Viivaan voidaan tarttua hiirellä pisteiden välisellä alueella, jolloin käyrän siirtäminen tapahtuu muoto säilyttäen.

Icon Move Points

Siirrä pisteitä

Lisää pisteitä

Aktivoidaan lisäystila, jossa pisteitä voidaan lisätä. Pisteitä voidaan myös siirtää, aivan kuin siirtotilassa. Pisteen lisäämiseksi käyttäjä napsauttaa käyrää kahden pisteen välillä. Tämä onnistuu myös, jos samalla liikuttaa vähän hiirtä painike pohjassa. Piste on kaaripiste ja säätelypisteiden viivat ovat yhdensuuntaiset ja säilyvät sellaisina siirrettäessä.

Jos aiotaan luoda kulmapiste, ensiksi pitää lisätä joko kaari- tai symmetrinen piste, joka sitten muunnetaan kulmapisteeksi Kulmapistetoiminnolla.

Icon Insert Points

Lisää pisteitä

Poista pisteet

Poista pisteet -kuvakepainiketta käytetään poistamaan yksi tai useampia valituista pisteistä. Kun valitaan useampia pisteitä, pidetään Vaihto-näppäin pohjassa pisteitä napsautettaessa.

Poistettavat pisteet valitaan ensin, sitten napsautetaan kuvaketta tai painetaan Del-näppäintä.

Icon Delete Points

Poista pisteet

Katkaise käyrä

Katkaise käyrä -kuvakepainike jakaa käyrän osiin. Ensin valitaan katkaisupiste tai -pisteet ja sitten napsautetaan kuvaketta.

Icon Split Curve

Katkaise käyrä

Muunna käyräksi

Muunnetaan kaareva viiva suoraksi ja suora viiva kaarevaksi. Jos valitaan yksi piste, sen edellä oleva osa käyrää muuntuu. Kahden pisteen tapauksessa muunnos kohdistuu pisteiden väliseen käyrän osaan. Useamman pisteen tapauksessa kuvakkeen toistuvat napsautukset kohdistavat muutoksen aina eri osaan käyrää. Tarvittaessa kaaripisteet muuttuvat kulmapisteiksi ja kulmapisteet kaaripisteiksi.

Jos tietty osa käyrästä on suora, viivan loppupisteissä on korkeintaan yksi säätelypiste kummassakin. Niitä ei voi muuntaa kaaripisteiksi ellei suoraa osaa muuteta kaarevaksi.

Icon Convert to Curve

Muunna käyräksi

Kulmapiste

Muunnetaan valitut pisteet kulmapisteiksi. Kulmapisteillä on kaksi liikuteltavaa säätelypistettä, jotka ovat toisistaan riippumattomia. Kaareva viiva ei siksi mene suorana kulmapisteen kautta, vaan muodostaa kulman.

Icon Corner Point

Kulmapiste

Sulava siirtymä

Muunnetaan kulmapiste tai symmetrinen piste kaaripisteeksi. Molemmat ohjauspisteet ovat samassa linjassa ja niitä voidaan siirtää vain samanaikaisesti. Ohjauspisteet (eli säätelypisteet) voivat olla eri etäisyyksillä, mikä sallii erilaisen kaareutumisen.

Icon Smooth Transition

Sulava siirtymä

Symmetrinen siirtymä

Muunnetaan kulmapiste tai kaaripiste symmetriseksi pisteeksi. Molemmat kulmapisteen ohjauspisteet ovat samalla suoralla ja yhtä etäällä. Ne voidaan poistaa vain samalla kertaa ja kaarevuus on sama kumpaankin suuntaan.

Icon Symmetric Transition

Symmetrinen siirtymä

Sulje Bézier

Sulkee viivan tai käyrän. Viiva suljetaan yhdistämällä loppupiste alkupisteeseen, jonka tunnistaa suurentuneesta neliöstä.

Icon Close Bézier

Sulje Bézier

Poista suoralle jäävät pisteet

Merkitään kohdistettu piste tai valitut pisteet poistoa varten. Poisto tapahtuu, kun merkattu piste joutuu suoralle viivan osalle. Jos käyrä tai monikulmio muunnetaan Muunna käyräksi -kuvakkeella suoraksi viivaksi, tai jos käyrä vedetään hiirellä niin, että pisteet tulevat suoralle, merkattu piste poistuu. Pisteen poiston rajakulma

Icon Eliminate Points

Poista suoralle jäävät pisteet

Please support us!