Lomakkeen rakenne -palkki

Kun työskennellään suunnittelutilassa, Lomake-palkki tulee esille valittaessa lomakeobjekti.

Valitse

Icon

Valitse-kuvake vaihtaa hiiren osoittimen valintatilaan tai pois siitä. Valintatilaa käytetään ohjausobjektien valintaan aktiivisella lomakkeella.

Suunnittelutila käytössä / poissa käytöstä

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Ohjausobjektin ominaisuudet

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Ohjausobjekti

Lomakkeen ominaisuudet

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Lomake

Tietoselain

Määritetään käsiteltävän XForms-asiakirjan tietorakenne.

Lomakeselain

Avataan lomakeselain. Kohdistetun asiakirjan kaikki lomakkeet ja alilomakkeet vastaavine ohjausobjekteineen näkyvät lomakeselaimessa.

Icon Form Navigator

Lomakeselain

Lisää kenttä

Avataan ikkuna, jossa voidaan valita lomakkeelle tai raporttiin lisättävä tietokannan kenttä.

Icon Add Field

Lisää kenttä

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Sarkainjärjestys

Avaa suunnittelutilassa

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Avaa suunnittelutilassa

Automaattinen kohdistuksen ohjaus

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Icon Position and Size

Sijainti ja koko

Muuta ankkuri

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Muuta ankkuri

Tuo eteen

Siirretään valittu objekti pinon päälle, niin että se on muiden objektien edessä.

Icon Bring to Front

Tuo eteen

Vie taakse

Siirretään valittu objekti pinon pohjalle, niin että se on muiden objektien takana.

Icon Send to Back

Vie taakse

Ryhmittele

Ryhmitellään valitut objektit, niin että ne ovat siirrettävissä yhtenä objektina.

Icon Group

Ryhmittele

Pura ryhmitys

Valittu ryhmä jaetaan yksittäisiksi objekteiksi.

Icon Ungroup

Pura ryhmitys

Siirry ryhmään

Avataan valittu ryhmä, niin että voidaan muokata yksittäisiä objekteja. Jos valitussa ryhmässä on sisäkkäisiä ryhmiä, komentoa voidaan toistaa alaryhmille.

Icon Enter Group

Siirry ryhmään

Poistu ryhmästä

Poistutaan ryhmästä, niin ettei voida enää muokata yksittäisiä ryhmän objekteja.

Icon Exit Group

Poistu ryhmästä

Tasaus

Muutetaan valittujen objektien tasausta.

Kuvake

Tasaus

Näytä ruudukko

Specifies whether to display the grid.

Kuvake

Näytä ruudukko

Kohdista ruudukkoon

Objekteja voi siirtää vain ruudukkopisteiden välillä.

Kuvake

Kohdista ruudukkoon

Apuviivat siirrettäessä

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Apuviivat siirrettäessä

Please support us!