Kyselyn suunnittelu -palkki

SQL-kyselyä luotaessa ja muokattaessa käytetään Kysely-palkin kuvakkeita tiedon näyttämisen säätöön.

Siitä riippuen, onko kysely tai näkymä luotu Rakenne- vai SQL-sivulla, seuraavat kuvakkeet tulevat näkyviin:

Kyselyn suorittaminen

Suoritetaan SQL-kysely ja esitetään kyselyn tulos. Suorita kysely -toiminto ei tallenna kyselyä.

Run Query Icon

Suoritetaan kysely

Tyhjennä kysely

Tyhjennetään kysely ja poistetaan kaikki taulut suunnitteluikkunasta.

Clear Query Icon

Tyhjennä kysely

Switch Design View On/Off

Esitetään suunnittelunäkymä tai kyselyn SQL-näkymä.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

Lisää tauluja

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Lisää tauluja

Funktiot

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funktiot

Taulun nimi

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Taulun nimi

Tunnus

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Tunnus

Erityisarvot

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Erityisarvot

Seuraava kuvake on SQL-välilehdellä:

Suorita SQL-komento suoraan

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Suorita SQL-komento suoraan

Please support us!