Asiakirjaan tehdyn suoran muotoilun peruuttaminen

Kaikki muotoilut, joita ei ole tehty tyyleillä, voidaan kumota vähällä vaivalla.

Muotoilu suoraan ja tyylien kera

A style is a set of formatting attributes, grouped and identified by a name (the style name). When you apply a style to an object, the object is formatted with the set of attributes of the style. Several objects of same nature can have the same style. As consequence, when you change the set of formatting attributes of the style, all objects associated with the style also change their formatting attributes accordingly. Use styles to uniformly format a large set of paragraphs, cells, and objects and better manage the formatting of documents.

When you do not use styles, and apply formatting attributes to parts of text directly, this is called Direct formatting (also called manual formatting). The formatting is applied only to the selected area of the document. If the document has several paragraphs, frames, or any other object, you apply direct formatting on each object. Direct formatting is available with the Format menu and with the Formatting toolbar.

A direct formatting attribute applied on a object overrides the corresponding attribute of the style applied to the object.

Kaikkien LibreOffice Writerin asiakirjan suorien muotoilujen poistaminen

  1. Press +A to select the whole text.

  2. Valitse Muotoilu - Poista suora muotoilu.

Kaikkien LibreOffice Calcin laskentataulukon suorien muotoilujen poistaminen

  1. Napsauta ensimmäistä ja viimeistä taulukkovalitsinta samalla painaen Vaihto-näppäintä kaikkien taulukoiden valitsemiseksi.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Valitse Muotoilu - Poista suora muotoilu.

Kaikkien LibreOffice esityksen suorien muotoilujen poistaminen

  1. Napsauta Jäsennys-välilehteä avataksesi jäsennysnäkymän.

  2. Press +A to select the whole text.

  3. Valitse Muotoilu - Poista suora muotoilu.

Please support us!