Tulostimien ja faksien asentaminen UNIX-pohjaisille alustoille

LibreOffice käyttää käyttöjärjestelmään asennettuja fontteja. Tekstiasiakirjassa valittavissa ovat kaikki tulostettavat fontit. HTML-asiakirjassa tai Web-asettelussa käytettävissä on vain näytöllä esitettävät fontit. Laskentataulukoissa ja piirroksissa kaikki asennetut fontit ovat valittavissa.

Tulostinasetuksien muuttaminen

Tulostus-valintaikkunassa tai Tulostimen asetukset -valintaikkunassa valitaan tulostin tulostimet-luetteloruudusta ja napsautetaan ominaisuuksien toimintoa. Ominaisuuksien valintaikkuna useine välilehtineen tulee esille. Tässä voidaan tehdä valitun tulostimen PPD-tiedoston mukaisesti käytetyt asetukset.

Faksitoimintojen käyttö

Jos tietokoneeseen on asennettu fax4CUPS-ohjelmisto, LibreOffice-ohjelmistoa voi käyttää faksien lähettämiseen.

Kun tulostus tapahtuu fax4CUPS-tulostimeen, avautuu tulostuksen jälkeen valintaikkuna, jossa kysytään faksinumeroa. Valintaikkunaan voi syöttää useamman kuin yhden faksinumeron erottamalla numerot puolipisteellä.

In LibreOffice you can also activate an icon for sending faxes to a default fax. To do this, choose Tools - Customize - Toolbars, click Add Commands and add from "Documents" the Send Default Fax icon. You can set which fax is used when this button is pressed under - LibreOffice Writer - Print.

Kullekin lähetettävälle faksille pitää luoda oma tulostustyönsä. Muuten ensimmäinen vastaanottaja saa kaikki faksiviestit. Valitaan Työkalut - Joukkokirje -valintaikkunassa Tulostin-asetus ja valitaan sitten Yksittäiset tulostustyöt -valintaruutu.

Please support us!