Sitovien välilyöntien, yhdysmerkkien ja tavutusvihjeiden lisääminen

Sitovat välilyönnit

To prevent two words from being separated at the end of a line, hold down the and the Shift key when you type a space between the words.

note

Calcissa ei voi käyttää sitovaa välilyöntiä.


Sitova yhdysmerkki

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift++ minus sign. In other words, hold down the Shift and keys and press the minus key.

Yhdysmerkkien korvaaminen ajatusviivoilla

Ajatusviivojen syöttämiseksi on käytettävissä Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset - Asetukset -toiminnon Korvaa viivat -asetus. Tällä asetuksella korvataan tietyillä ehdoilla yksi tai kaksi miinusmerkkiä lyhyellä tai pitkällä ajatusviivalla (katso Automaattisen korjauksen asetukset).

Korvaustaulukossa Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset- Korvaa-välilehdellä on lisää korvausvaihtoehtoja. Toiminnossa voi muun muassa korvata lyhyen viivan ajatusviivalla, jopa toisesta fonttilajista.

Tavutusvihje

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

Please support us!