Komentosarjojen liittäminen LibreOffice-ohjelmistossa

Mukautettuja komentosarjoja (makroja, ohjelmia, skriptejä) voidaan määrittää valikkoriveille, kuvakkeille, valintaikkunan ohjausobjekteille ja LibreOfficein tapahtumille.

LibreOffice tukee sisäisesti seuraavia komentosarjakieliä:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

In addition, developers can use high-level languages, for example Java programming language, to control LibreOffice externally. The API reference is online at api.libreoffice.org.

Komentosarjan määrääminen luotavalle valikkoriville

 1. Valitse Työkalut - Mukauta ja napsauta Valikot-välilehteä.

 2. Napsauta Lisää.

 3. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Avaa joku komentosarjakirjastojen riveistä, niin esille tulevat saatavilla olevat komentosarjat. Valitse komentosarja.

 6. Komentosarjafunktioiden luettelo tulee esille Komennot-luetteloruudussa. Valitse funktio.

 7. Napsauta Lisää uuden valikkorivin luomiseksi. Uusi valikkorivi tulee esille valikon merkintöjen luetteloruutuun.

Komentosarjan määrääminen näppäinyhdistelmään

 1. Valitse Työkalut - Mukauta - Näppäimistö.

 2. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 3. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 4. Avaa joku komentosarjakirjastojen riveistä, niin esille tulevat saatavilla olevat komentosarjat. Valitse komentosarja.

 5. Komentosarjafunktioiden luettelo tulee esille Toiminto-luetteloruudussa. Valitse funktio.

 6. Napsauta LibreOfficen tai Writerin (tai muun käytetyn sovelluksen) valintanappia.

  Valintanappi määrittää uuden näppäinyhdistelmän kattavuuden joko koko LibreOfficeiin tai vain käytetyn sovelluksen asiakirjoihin.

 7. Valitse näppäinyhdistelmä Pikanäppäimet-luetteloruudusta ja napsauta Muuta-painiketta.

Komentosarjan valitseminen tapahtumaan

 1. Valitse Työkalut - Mukauta - Tapahtumat-välilehti.

 2. Napsauta Makro-painiketta.

 3. In the Library list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Avaa joku komentosarjakirjastojen riveistä, niin esille tulevat saatavilla olevat komentosarjat. Valitse komentosarja.

 6. Komentosarjafunktioiden luettelo tulee esille Makron nimi luetteloruudussa. Valitse funktio.

 7. Valitse joko tallentaminen LibreOffice-ohjelmistoon tai käsiteltävään asiakirjaan.

  Asetuksella määritetään uuden tapahtumakytkennän kattavuus joko koko LibreOfficeiin tai vain käytetyn sovelluksen asiakirjoihin.

 8. Valitse tapahtuma luettelosta ja napsauta OK-painiketta.

Komentosarjan liitäminen upotetun objektin tapahtumaan

 1. Valitse asiakirjastasi upotettu objekti, esimerkiksi kaavio.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro.

 3. Makrot-luetteloruudussa tarvittaessa avaa "LibreOffice Makrot"-rivi.

 4. Esillä on jaettavat (LibreOffice-asennuksen jaettavan kansion komentosarjat), käyttäjän (käyttäjän kansion komentosarjat) tai käsiteltävän asiakirjan rivit. Avaa mikä tahansa niistä, jolloin näet tuetut komentosarjakielet kirjastoineen.

 5. Avaa joku komentosarjakirjastojen riveistä, niin esille tulevat saatavilla olevat komentosarjat. Valitse komentosarja.

 6. Komentosarjafunktioiden luettelo tulee esille Olemassa olevat makrot tiedostossa -luetteloruutuun. Valitse funktio.

 7. Valitse tapahtuma luettelosta ja napsauta OK-painiketta.

Komentosarjan liittäminen hyperlinkkiin

 1. Sijoita kohdistin hyperlinkin tekstiin.

 2. Valitse Lisää - Hyperlinkki

 3. Napsauta Tapahtumat-painiketta.

 4. Valitse ja liitä makro edellä esitettyyn tapaan.

Komentosarjan liittäminen kuvaan

 1. Valitse kuva asiakirjasta.

 2. Choose Format - Image - Properties - Macro.

 3. Valitse ja liitä makro edellä esitettyyn tapaan.

Komentosarjan määrääminen lomakkeen ohjausobjektille

 1. Lisää lomakkeen ohjausobjekti, esimerkiksi painike: avaa Lomakkeen ohjausobjektit -palkki, napsauta Painike-kuvaketta, vedä painike auki asiakirjaan.

 2. Napsauta lomakkeen ohjausobjektit -palkissa Ohjausobjekti-kuvaketta, kun lomakeobjekti on valittuna.

 3. Napsauta Ominaisuudet-valintaikkunan Tapahtumat-välilehteä.

 4. Napsauta yhtä ... -painikkeista avataksesi valintaikkunan, jossa voi määrittää makron valitulle tapahtumalle.

Komentosarjan kytkeminen ohjausobjektiin LibreOffice Basic -valintaikkunoissa

 1. Avaa LibreOffice Basic -valintaikkunamuokkain ja luo sitten valintaikkuna, jossa on ohjausobjekti.

 2. Napsauta kakkospainikkeella ohjausobjektia ja valitse sitten Ominaisuudet.

 3. Napsauta Ominaisuudet-valintaikkunan Tapahtumat-välilehteä.

 4. Napsauta yhtä ... -painikkeista avataksesi valintaikkunan, jossa voi määrittää makron valitulle tapahtumalle.

Please support us!