Asiakirjan versioiden vertailu

note

Tämä tarkastustoiminto on käytettävissä LibreOffice-ohjelmistossa teksti- ja taulukkolaskenta-asiakirjoille.


Kuvitellaan, että sinulla on joitakin tekijäkumppaneita tai tarkastajia, jotka tekevät kanssasi yhteistyÜtä kirjoittaessasi alkuperäistä asiakirjaa. Eräänä päivänä lähetät kopion asiakirjasta kaikille tarkastajille. Pyydät heitä muokkaamaan kopioitaan ja lähettämään ne takaisin.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Jos joku tekijäkumppaneistasi on tehnyt muutoksensa asiakirjaan nauhoittamatta niitä, voit verrata asiakirjan muutoksia alkuperäiseen asiakirjaan.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Vertailu aloitetaan aina avaamalla uudempi asiakirja ensin ja vertaamalla sitä vanhempaan.

  2. Esille tulee ikkuna tiedostojen valitsemiseksi. Valitse alkuperäisen asiakirjan vanhempi versio ja sulje valintaikkuna hyväksyen.

    LibreOffice yhdistää molemmat asiakirjat tarkastajan asiakirjaan. Kaikki tekstit, jotka esiintyvät tarkastajan asiakirjassa, mutta eivät alkuperäisessä, on merkitty lisätyiksi ja kaikki tekstit, jotka tarkastaja on poistanut, on merkitty poistoiksi.

  3. Nyt voit hyväksyä tai hylätä lisäykset ja poistot. Lopuksi saat tallentaa tarkastajan asiakirjan uutena alkuperäisenä uudella nimellä.

Please support us!