Muutoksien hyväksyntä tai hylkäys

Tämä tarkastustoiminto on käytettävissä LibreOffice-ohjelmistossa teksti- ja taulukkolaskenta-asiakirjoille.

Kun käyttäjä muokkaa asiakirjaa, johon toiset ovat tehneet muutoksia, hän voi hyväksyä tai hylätä muutokset yksitellen tai yhdellä kertaa.

  1. Jos sinun on pantava kiertoon asiakirja, josta on useita versioita, yhdistä ne ensin yhdeksi asiakirjaksi (see Versioiden yhdistäminen).

  2. Open the document and choose Edit - Track Changes - Manage. The Manage Changes dialog appears.

  3. Valitse yksi muutos Luettelo-välilehdeltä. Tämä muutos näkyy valittuna asiakirjassa. Voit nyt toteuttaa päätöksesi painamalla yhtä painikkeista.

Jos yksi kirjoittaja on muokannut toisen muutoksia, muutokset näkyvät hierarkkisesti järjestettyinä, plus-merkin avatessa alemman tason.

Jos muutosluettelo on liian pitkä, voidaan siirtyä valintaikkunan Suodatus-välilehdelle. Täällä käyttäjä voi määrätä, että haluaa tarkastella tiettyjen kirjoittajien tai vain viime päivän muutoksia, tai että haluaa rajoittaa luetteloa jollain muulla tavalla.

Värikoodatut merkinnät esittävät asetetun suodatuksen tuloksen. Mustat merkinnät voidaan hyväksyä tai hylätä ja ne täyttävät suodatusehdot. Siniset merkinnät eivät itsessään täytä ehtoja, mutta niissä on alamerkintöjä, jotka sisältyvät suodatukseen. Harmaat merkinnät eivät ole hyväksyttävissä tai hylättävissä eivätkä ne täytä suodatusehtoa. Vihreät merkinnät eivät täytä ehtoa, mutta ne ovat hyväksyttävissä tai hylättävissä.

Please support us!