Protecting Contents in LibreOffice

Seuraavassa esitellään erilaisia tapoja suojata sisältöä muokkaukselta, poistolta tai selailulta LibreOfficeissa.

Protecting Documents With Passwords When Saving

Kaikki asiakirjat, jotka tallennetaan OpenDocument -tiedostoiksi, voidaan suojata salasanoin. Salasanan kera tallennettuja asiakirjoja ei voi avata ilman salasanaa. Sisältö on siten varmistettu, ettei sitä voi lukea ulkoisella muokkaimellakaan. Tämä koskee sisältöä, kuvitusta ja OLE-objekteja.

Suojauksen asettaminen

Valitse Tiedosto - Tallenna nimellä ja merkitse Tallenna salasanan kanssa -valintaruutu. Tallenna asiakirja.

Suojauksen kytkeminen pois

Avaa asiakirja sopivin salasanoin. Valitse Tiedosto - Tallenna nimellä ja tyhjennä Tallenna salasanan kanssa -valintaruutu.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Tarkastusmerkintöjen suojaaminen

Jokaisesta LibreOffice Calcissa tai LibreOffice Writerissa tehdystä muutoksesta nauhoitustoiminto tallentaa tiedon muutoksen tekijästä. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön suojattuna, niin että se voidaan poistaa käytöstä vain salasanalla. Siihen saakka kaikki muutokset nauhoitetaan. Tässä tilassa tarkastusmerkintöjä ei voi hyväksyä tai hylätä.

Suojauksen asettaminen

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter and confirm a password of at least one character.

Suojauksen kytkeminen pois

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter the correct password.


Kehysten, kuvien ja OLE-objektien suojaaminen

Lisättyjen kuvien sisältö, asema ja koko voidaan suojata. Sama koskee kehyksiä (Writerissa) ja OLE-objekteja.

Suojauksen asettaminen

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Suojauksen kytkeminen pois

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Piirros- ja lomakkeen ohjausobjektien suojaaminen

Piirrosobjektit, jotka on lisätty asiakirjaan Piirros-palkista, voidaan suojat tahattomilta poistoilta tai koon muutoksilta. Sama voidaan tehdä Lomakkeen ohjausobjektit -palkista lisätyille objekteille.

Suojauksen asettaminen

Valitse Muotoilu - Objekti - Sijainti ja koko - Sijainti ja koko -välilehti. Merkitse Sijainti- tai Koko-valintaruutu.

Suojauksen kytkeminen pois

Valitse Muotoilu - Objekti - Sijainti ja koko - Sijainti ja koko -välilehti. Poista merkki Sijainti- tai Koko-valintaruudusta.


Please support us!