Mittayksikköjen valinta

Erilliset mittayksiköt voidaan valita LibreOffice Writer-, LibreOffice Writer/Web-, LibreOffice Calc-, LibreOffice Impress- ja LibreOffice Draw-asiakirjoille.

  1. Avaa sitä tyyppiä oleva asiakirja, jonka mittayksiköitä muutat.

  2. Choose .

  3. Kaksoisnapsauta valintaikkunan vasemmassa paneelissa sitä sovellusta, jolle mittayksiköt valitaan.

    Kaksoisnapsautetaan LibreOffice Writer, jos valitaan mittayksiköt tekstiasiakirjoille.

  4. Napsauta Yleistä.

  5. Valitse mittayksikkö Yleistä-välilehdellä. Sulje valintaikkuna OK:lla.

Mittayksiköiden kirjoittaminen suoraan

- LibreOffice Writer - Yleistä

Please support us!