LibreOffice-ohjelmiston yleiset käyttöohjeet

Asiakirjojen ja mallien avaaminen ja tallentaminen

Alkuvaiheet

Microsoft Officen ja LibreOfficen käyttäminen

Automaattisen URL-tunnistuksen estäminen

Asiakirjan otsikon vaihtaminen

Asiakirjojen tallentaminen automaattisesti

Asiakirjojen avaaminen

Opening and saving files on remote servers

Työhakemiston vaihtaminen

Asiakirjojen tallennus

Document Classification

Ryhmätyö

Asiakirjojen tallentaminen muihin tiedostomuotoihin

Muissa tiedostomuodoissa tallennettujen asiakirjojen avaaminen

Tiedoston ominaisuuksien tarkasteleminen

Suhteelliset ja absoluuttiset linkit

Protecting Contents in LibreOffice

Osoitetarrojen ja käyntikorttien laatiminen ja tulostus

Osoitetarrojen tulostaminen

Ikkunoiden, valikoiden ja kuvakkeiden käyttö

Kohdevalikoiden käyttö

Laajennetut vihjeet käyttöön ja pois

Automaattisen URL-tunnistuksen estäminen

Ikkunoiden näyttäminen, kiinnittäminen ja piilottaminen

Painikkeiden lisääminen työkalupalkkiin

Using Toolbars

Objektien nopea selaaminen

Rakenneselaimen käyttö asiakirjan yleiskatsaukseen

Saavutettavuus

Saavutettavuus ja LibreOffice

Oikotiet (LibreOffice-saavutettavuus)

Aineiston kopiointi vetäen ja pudottaen tai valikkokomennoilla

Vedä ja pudota -toiminto LibreOffice-asiakirjassa

Vedä ja pudota tietolähdenäkymässä

Objektien lisääminen galleriasta

Kuvien kopiointi galleriasta

Adding Graphics to the Gallery

Kuvien kopiointi asiakirjojen välillä

Piirrosten kopiointi muihin asiakirjoihin

Laskentataulukon alueiden kopiointi tekstiasiakirjoihin

Aineiston lisääminen laskentataulukosta

Aineiston lisääminen tekstiasiakirjoista

Erikoismerkkien lisääminen

Tietolähteet

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Ohjattu lomakkeen luonti

Ohjattu raportin luonti

Tietokannan yleiskuvaus

Osoitekirjan rekisteröinti

Aineiston tuonti ja vienti Basessa

Tekstimuotoisen aineiston tuonti ja vienti

SQL-komentojen suorittaminen

Haku taulukoista ja lomakeasiakirjoista

Haku lomakesuodattimin

Taulun suunnittelu

Komentopainikkeen lisääminen asiakirjaan

Tietokantaraporttien käyttäminen ja muokkaaminen

Muutoksien nauhoittaminen (tarkastusmerkintä)

Muutoksien nauhoittaminen ja esittäminen

Muutoksien hyväksyntä tai hylkäys

Asiakirjan versioiden vertailu

Versioiden yhdistäminen

Muutoksien nauhoittaminen

Protecting Changes

Versiohallinta

LibreOffice-kokoonpanon asettaminen ja mukauttaminen

LibreOffice-ohjelmiston kokoonpanon määrittäminen

Painikkeiden lisääminen työkalupalkkiin

Faksien lähettäminen ja LibreOffice-faksiasetukset

Kuvakekoon muuttaminen

Mittayksikköjen valinta

Creating and Changing Default and Custom Templates

Tekstin värin vaihtaminen

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Kaaviot

Kaavioiden lisääminen

Kaavion otsikoiden muokkaaminen

Kaavion akseleiden muokkaaminen

Pintakuvioinnin lisääminen kaavion pylväisiin

Kaavioselitteen muokkaaminen

Muut aiheet

Yleinen terminologia

Internet-termit

Laajennettua tekstiasettelua käyttävät kielet

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Ryhmien käyttö

Pikatulostus aineistoa karsien

Ohjeiden navigointipaneelin esittäminen

Laajennetut vihjeet käyttöön ja pois

Asiakirjojen tallentaminen muihin tiedostomuotoihin

Muissa tiedostomuodoissa tallennettujen asiakirjojen avaaminen

Asiakirjojen lähettäminen sähköpostilla

Liittäminen muotovalinnoin

Muotoilun kopiointi kopioi muotoilu -työkalulla

Fonttipaja graafisten tekstitehosteiden tuottamisessa

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Hyperlinkkien muokkaus

Hyperlinkkien lisääminen

Grafiikkaobjektien muokkaaminen

Asiakirjan kielen valinta

Luetelmien välttäminen yksittäisissä kappaleissa

Sivun laajimman tulostusalueen valitseminen

Mustavalkotulostus

Pyöreiden kulmien luominen

Napsautettavien avainalueiden lisääminen kuviin

Sitovien välilyöntien, yhdysmerkkien ja tavutusvihjeiden lisääminen

Versio- ja pakettinumerot

Recording a Macro

Komentosarjojen liittäminen LibreOffice-ohjelmistossa

Crash Report Tool

Uusien UNO-komponenttien liittäminen

Digitaalisista allekirjoituksista

Please support us!