Viivojen piirtäminen tekstiin

You can incorporate lines into your text with custom angles, thickness, color, and other attributes.

Viivan määreiden ja suunnan määräämiseen käytetään Viiva-piirrosobjektia seuraavasti:

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  Napsauta asiakirjassa viivan aloituskohtaa. Paina hiiren painiketta ja vedä viivan lopetuskohtaan. Jos samalla painat Vaihto-näppäintä, viiva voidaan piirtää vain vaaka-, pysty- ja lävistäjäsuuntiin.

 3. Icon Select Object

  Vapauta hiiren painike kun viiva on sopiva suunnaltaan ja pituudeltaan. Tämän jälkeen voidaan piirtää uusia viivoja. Toiminto lopetetaan painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla Piirros-palkin Valitse-kuvaketta.

After clicking the Select icon, you can select all of the lines at the same time by clicking each line while holding down the Shift key. This multiple selection enables you to assign all of them a common color, thickness or other attribute.

 1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

 2. Writerin tekstiasiakirjan kappaleen yläpuolelle, sivulle tai alapuolelle voi piirtää viivan valitsemalla Muotoilu - Kappale - Reunat.

Writerin automaattiset viivat

 1. Jos Writerin tekstiasiakirjan uusi rivi aloitetaan kirjoittamalla kolme tavuviivamerkkiä ja painamalla Enteriä, merkit poistetaan ja edelliselle kappaleelle tulee alareuna.

  To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

 2. Automaattisesti piirtyvät reunat poistetaan valitsemalla Muotoilu - Kappale - Reunat ja valitsemalla reunaton vaihtoehto.

 3. Automaattisen reunan muodostuksen voi peruuttaa vaiheittain valitsemalla Muokkaa - Kumoa.

 4. Automaattiset reunat voi poistaa käytöstä valitsemalla Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset - Asetukset ja tyhjentämällä Käytä kehystä -ruudun.

warning

Viivat ja muut piirrosobjektit, jotka lisätään tekstiin eivät ole määritelty HTML-koodissa. Siksi niitä ei viedä suoraan HTML-muodossa. Ne viedään sen sijaan grafiikkana.


tip

When you enter a line thickness, you can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.


Please support us!