Osoitetarrojen ja käyntikorttien laatiminen ja tulostus

Käyntikorttien suunnittelu valintaikkunassa

Valitaan Tiedosto - Uusi - Käyntikortit, jolloin aukeaa Käyntikortit-valintaikkuna. Tässä voidaan valita, millaiselta uudet käyntikortit tulevat näyttämään.

Osoitetarrojen ja käyntikorttien suunnittelu

Sekä osoitetarroja että käyntikortteja voidaan suunnitella Osoitetarrat-valintaikkunassa.

 1. Valitse Tiedosto - Uusi - Osoitetarrat, jotta avautuu Osoitetarrat-valintaikkuna.

 2. Määritä osoitetarran muoto Osoitetarrat-välilehden Muotoilu-osiossa.

  LibreOffice Writerissa on lukuisien kaupallisesti saatavien tarrojen, nimikorttien ja käyntikorttien arkkien tyyppitiedot. Myös käyttäjän määrittämiä tyyppejä voidaan lisätä.

 3. Voit valita tarralle kirjoitettavan tekstin Osoitetarrat-välilehden Liiteteksti-osiossa.

  Tässä käytetään usein tietokannan kenttiä, niin että osoitetarrat voidaan tulostaa sisällöltään erilaisina, kun lähetetään esimerkiksi "joukkokirjeitä". Tarvittaessa sama teksti voidaan tulostaa jokaiseen tarraan.

  Tietokanta- ja Taulu-luetteloruutuja käytetään valittaessa tietokanta ja sen taulu, josta tietokentät täytetään. Napsauttamalla nuolipainiketta siirretään valittu tietokenttä liitetietoalueelle. Enterillä lisätään rivinvaihto. Lisättävissä on myös välilyönnit ja kaikissa tarroissa toistuva teksti.

  Muotoilu-välilehdellä käyttäjä voi määritellä oman osoitetarratyyppinsä, jota ei löydy esimääritellyistä muodoista. Tämä tehdään valitsemalla ensin "Käyttäjän määrittämä" Tyyppi luetteloruudusta Osoitetarrat-välilehdeltä. Asetukset-välilehdellä voidaan määrittää, luodaanko käyntikortteja koko arkillinen vai yksittäin.

 4. Merkitse Asetukset-välilehdellä Synkronoi sisältö -ruutu. Ruutu merkittynä täytetään vain yksi, muokattavissa olevaan tarra (arkin vasemmassa yläkulmassa).

 5. Napsauta Uusi asiakirja -painiketta, jolloin luodaan asetuksien mukainen uusi asiakirja.

 6. Kun napsautat Uusi asiakirja -painiketta, näkyville tulee pieni ikkuna, jossa on Synkronoi osoitetarrat -painike. Täytä ensimmäinen tarra. Kun napsautat Synkronoi osoitetarrat -painiketta, käsiteltävän tarran tiedot kopioituvat arkin muihin tarroihin.

Osoitetarrojen tulostaminen

Tietokannan luominen

Käyntikortti

Please support us!