Oikotiet (LibreOffice-saavutettavuus)

LibreOffice voidaan hallita ilman osoitinlaitettakin, kÀyttÀen pelkÀstÀÀn nÀppÀimistöÀ.

Jokaisen moduulin ohjeiden etusivulla (esimerkiksi LibreOffice Writerin tai LibreOffice Calcin ohjeiden pÀÀsivulla) on linkki, josta pÀÀsee kyseisen moduulin pikanÀppÀinohjeisiin.

LisÀksi "Saavutettavuus"-otsikon alta löytyy vaihe vaiheelta -ohjeet miten kyseistÀ sovellusta kÀytetÀÀn ilman hiirtÀ.

Huomautus-kuvake

ErÀÀt pikanÀppÀimet voivat olla kÀyttöjÀrjestelmÀn kÀytössÀ. NÀmÀ nÀppÀinyhdistelmÀt eivÀt tÀllöin ole kÀytettÀvissÀ LibreOffice-pikanÀppÀiminÀ. Pyri ottamaan kÀyttöön eri nÀppÀimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - NÀppÀimistö tai kÀyttöjÀrjestelmÀÀn.


Toiminta LibreOffice-kÀyttöliittymÀssÀ hiirettÀ

Valikoiden, työkalurivien, ikkunoiden ja asiakirjojen kÀyttöönotto

Toistuva F6-nÀppÀimen painelu siirtÀÀ kohdistusta seuraavien kohteiden kautta kiertÀen:

Painamalla Vaihto+F6 selataan kohteita kÀÀnteisessÀ jÀrjestyksessÀ.

Asiakirjaan vaihdetaan painaen +F6.

Painamalla F10 kohdistus siirretÀÀn valikkoriville ja takaisin.

Esc-nÀppÀimellÀ suljetaan avoin alavalikko, työkalupalkin toiminto tai nykyinen vapaa ikkuna.

Valikkokomennon suoritus

Painamalla , F6 tai F10 valitaan ensimmÀinen valikko (Tiedosto-valikko). Oikealla nuolinÀppÀimellÀ valitaan seuraava valikko oikealta; Vasemmalla nuolinÀppÀimellÀ valitaan edellinen valikko.

AlanuolinÀppÀin avaa valitun valikon. Useammat painallukset Ala- tai YlÀnuolinÀppÀimestÀ siirtÀvÀt valintaa valikkoriveissÀ eli -komennoissa. Oikealla nuolinÀppÀimellÀ avataan alavalikko, jos sellainen on.

Valittu valikkokomento suoritetaan painamalla EnteriÀ.

Kuvakekomennon suoritus

Painellaan F6-nÀppÀintÀ, kunnes ensimmÀinen palkin painikekuvake tulee valituksi. Vaakapalkissa kÀytetÀÀn painikkeiden valintaan Vasenta ja Oikeaa nuolinÀppÀintÀ. Samaan tapaan valitaan painike pystypalkissa kÀyttÀen YlÀ- ja AlanuolinÀppÀimiÀ. Palkin ensimmÀinen kuvakepainike voidaan valita Home-nÀppÀimellÀ ja viimeinen End-nÀppÀimellÀ.

Valitun kuvakkeen toiminto suoritetaan EnteriÀ painaen. Jos valittu kuvakepainike normaalisti vaatii jatkossa hiiren toimintoja, kuten esimerkiksi suorakulmion lisÀÀmisessÀ, Enter ei yksin riitÀ. TÀllöin pitÀÀ painaa +Enter.

Kun työkalupalkki on pitempi kuin nÀytön tila, siinÀ nÀkyy tilanteeseen liittyvÀ kuvake oikeassa tai alareunassa. Valitsemalla palkki ja painamalla PageUp- tai PageDown-nÀppÀintÀ saadaan loput palkin kuvakkeet nÀkyviin.

Työkalurivien erityisvihjeitÀ

Painetaan AlanuolinÀppÀintÀ tai Oikeaa nuolinÀppÀintÀ valitun palkin (työkalun) avaamiseen. TÀmÀ vastaa hiiren napsautusta nuolivalitsimessa. Palkissa liikutaan Oikealla ja Vasemmalla nuolinÀppÀimellÀ. Home- ja End-nÀppÀimen painalluksella valitaan ensimmÀinen ja viimeinen kuvake palkissa, vastaavasti.

Työkalupalkki suljetaan Esc-nÀppÀimellÀ. Palkin siirtÀminen ei ole mahdollista ilman hiirtÀ.

Valinta yhdistelmÀruudusta

yhdistelmÀruutu

Valitaan yhdistelmÀruutu. Painetaan Enter.

Alanuoli- tai Page Down -nÀppÀintÀ kÀytetÀÀn yhdistelmÀruudun rivien selaamiseen alaspÀin. Ylös selattaessa kÀytetÀÀn YlÀnuoli- tai Page Up -nÀppÀintÀ. Home-nÀppÀimellÀ pÀÀstÀÀn ensimmÀiselle riville ja End-nÀppÀimellÀ viimeiselle.

Painamalla EnteriÀ luettelossa valittu rivi tulee ohjelmassa valituksi.

Valinta taulukoissa

Lukuisissa ikkunoissa, valintaikkunoissa ja taulukon ohjausobjektissa on taulukkoja tietojen valintaan. EsimerkkinÀ tÀstÀ on tietolÀhdenÀkymÀn oikea puolisko. Seuraavia nÀppÀimiÀ kÀytetÀÀn valintoihin noista taulukoista:

Ikkunoiden ja valintaikkunoiden koon ja sijainnin muuttaminen

 1. Painetaan ensin +VĂ€li.

  JÀrjestelmÀvalikko avautuu, jossa on valikkokomentoja, kuten SiirrÀ, Muuta kokoa ja Sulje.

 2. Valitaan komento (AlanuolinÀppÀin ja Enter).

 3. Nyt voidaan nuolinÀppÀimillÀ siirtÀÀ valintaikkunoita tai ikkunoita tai muuttaa niiden kokoa.

 4. Painamalla EnteriÀ hyvÀksytÀÀn muutokset. Painamalla Esc-nÀppÀintÀ hylÀtÀÀn muutokset.

Ikkunoiden ja työkalurivien kiinnittÀminen ja vapauttaminen

 1. Painellaan F6-nÀppÀintÀ, kunnes ikkuna tai työkalupalkki on valittu.

 2. Paina +Vaihto+F10.

Objektien valitseminen

Painetaan Vaihto+F4 kÀsiteltÀvÀn asiakirjan ensimmÀisen objektin valitsemiseksi. Kun objekti on valittu, painetaan Sarkainta tai painetaan Esc-nÀppÀintÀ tekstiin palaamiseksi.

Objektien muokkaaminen

Valitun OLE-objektin voi aktivoida EnterillÀ.

Objektin sijainnin ja koon muuttaminen

Objektien ankkureiden muokkaus

Ankkuria voidaan siirtÀÀ nuolinÀppÀimillÀ. SiirrytÀÀn kahvojen muokkaustilaan ja valitaan ankkuri (Ctrl+Vaihto+Sarkain). Ankkurin tyypistÀ riippuen ankkuria voidaan liikuttaa eri suuntiin.

 1. Valitaan objekti

 2. Kahvojen muokkaustilaan pÀÀstÀÀn painamalla +Sarkain.

 3. Vasemman ylÀkulman kahva alkaa vilkkua. Painellaan +Sarkain -yhdistelmÀÀ kunnes mikÀÀn kahva ei vilkku. TÀmÀ osoittaa, ettÀ objektin ankkuri on valittu.

 4. KÀytetÀÀn nuolinÀppÀimiÀ ankkurin siirtoon. Objekti seuraa ankkuria sopivalla tavalla.

Valitun objektin ankkuria voidaan vaihtaa esimerkiksi objektin kohdevalikosta.

Jakoviivojen hallinta

Sovelluksissa LibreOffice Calc, LibreOffice Draw ja LibreOffice Impress asiakirjat voidaan jakaa erillisiin nÀkymiin vaaka- ja pystysuunnassa. Kussakin nÀkymÀssÀ voi olla esillÀ asiakirjan eri osia. Jakoviivat voidaan vetÀÀ hiirellÀ vierityspalkeista asiakirjaan.

TietolÀhdenÀkymÀn hallinta

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: paineltaessa kohdistus kiertÀÀ asiakirjan ja työkalupalkkien kautta.

+ (Plus-nÀppÀin): laajennetaan valittua riviÀ tietolÀhteen resurssienhallinnassa.

- (Miinus-nÀppÀin): supistetaan valittua riviÀ tietolÀhteen resurssienhallinnassa.

+Vaihto+E: vuorottelee tietolÀhteen selaimen ja taulun vÀlillÀ.

PikanÀppÀimet kyselyn suunnittelun ikkunassa

F6: paineltaessa kohdistus kiertÀÀ objektipalkin, taulunÀkymÀn ja valinta-alueen kautta.

+YlÀnuoli tai +Alanuoli: siirretÀÀn taulunÀkymÀn ja valinta-alueen rajaa ylös tai alas.

NÀppÀimet taulunÀkymÀssÀ (kyselyn suunnittelun ylÀalue) ja relaatioikkunassa

+nuolinÀppÀin: valittua taulua siirretÀÀn nuolen suuntaan.

+Vaihto+nuolinÀppÀin: muutetaan valitun taulun kokoa taulunÀkymÀssÀ.

Del: poistaa valitun taulun tai yhteyden (eli liitoksen) taulunÀkymÀstÀ.

Sarkain: vuorotellaan taulujen ja yhteyksien vÀlillÀ taulunÀkymÀssÀ.

Enter: kun yhteys (eli liitos) on valittu, Enter avaa Liitoksen ominaisuudet-valintaikkunan.

Enter: kun taulu on valittu, Enter lisÀÀ ensimmÀisen luetteloruudun tietokentÀn valinta-alueelle.

NÀppÀimet valinta-alueella (kyselyn suunnittelun ala-alueella)

+Vasennuoli tai Oikeanuoli: valittua saraketta siirretÀÀn vasemmalle tai oikealle.

NÀppÀimet taulun suunnittelun ikkunassa

F6: painelemalla kierretÀÀn työkalupalkin, sarakenÀkymÀn ja ominaisuusalueen kautta.

Kuvakartan muokkaimen hallinta

Ohjeiden hallinta

Painetaan Vaihto+F1, ettÀ saadaan valitun komennon, kuvakkeen tai ohjausobjektin Laajennetut vihjeet nÀkyville.

Ohjeiden pÀÀsivuilla siirtyminen

Tekstin tuonti -valintaikkunan hallinta (CSV-tiedoston tuonti)

Viivain

Esikatselu

LisÀÀ erikoismerkki -valintaikkunan hallinta

Please support us!