Grafiikkaobjektien muokkaaminen

Valitaan tarvittaessa Näytä - Työkalurivit - Piirros, jotta saadaan avattua Piirros-palkki.

Piirrosobjekteja voidaan edellisen jälkeen muokata ja muuttaa. Näin luotavat piirrosobjektit muodostuvat vektorigrafiikasta, jota voidaan skaalata vapaasti laadun kärsimättä.

Suunnikkaan luomiseksi napsautetaan suorakulmio-kuvaketta ja siirretään ja siirretään kohdistin asiakirjan siihen kohtaan, johon yksi suunnikkaan kulmista tulee. Painetaan hiiren painiketta ja pidetään se pohjassa vedettäessä suorakulmion vastakkaiseen kulmaan. Kun hiiren painike vapautetaan, suunnikas tulee lisätyksi asiakirjaan. Se on valittuna ja sen ominaisuuksia voi muokata kohdevalikon kautta.

note

Normaaliin tilaan palataan piirrosobjektien luomisen ja muokkaamisen jälkeen napsauttamalla asiakirjan tyhjää aluetta, jossa ei ole objekteja. Jos piirroskohdistin on näkyvissä, poistutaan ensin tästä tilasta napsauttamalla Valinta-kuvaketta.


Please support us!