Raporttien laatiminen

Raportti on Writerin tekstiasiakirja, jossa näkyy käyttäjän aineisto järjestetyssä muodossa ja muotoiltuna. LibreOffice Basessa voidaan valita raportin luonti joko käyttäjän toimin vetäen ja pudottaen raportointityökalun ikkunassa tai puoliautomaattisesti edeten ohjatun raportin luonnin ikkunoiden sarjassa.

Oheinen luettelo antaa tietoja aineistolle valittavan menetelmän valitsemiseen:

Raportointityökalu

Ohjattu raportin luonti

Aloitetaan "Luo raportti rakennenäkymässä" -komennolla.

Aloitetaan "Luo raportti ohjatulla toiminnolla" -komennolla.

Laatijalla täysi vapaus käyttää raportin ylä- ja alatunnisteita, sivun ylä- ja alatunnisteita, monipalstaisia raportteja.

Käytetään Writerin mallia raporttiasiakirjan tuottamiseen.

Käytetään vedä ja pudota -toimintoa tietueiden kenttien ja muiden rakenneosien, kuten kuvien ja viivojen, sijoitteluun.

Valitaan lukuisista annetuista tietueiden järjestämisen vaihtoehdoista.

Tuotetaan kertavedos aineistosta. Raportin päivittämiseksi suoritetaan sama raportti uudestaan tuottaen Writerin asiakirja, jossa on päivitetyt tiedot.

Voidaan valita, tuotetaanko tiedoiltaan muuttumaton kertavedot vai "elävä" raportti, jossa on linkit nykyiseen aineistoon Base-tiedostoa avattaessa.

Raportti tallennetaan Writerin tekstiasiakirjana. Tieto siitä, miten raportti luodaan, varastoidaan Base-tiedostoon.

Talletetaan raportti ja tieto siitä, miten raportti luodaan, Base-tiedostoon.

Uuden raportin luomiseksi nykyisestä aineistosta valitaan Avaa kohdevalikosta tai kaksoisnapsautetaan raportin nimeä.

Uuden raportin luomiseksi nykyisestä aineistosta valitaan Avaa kohdevalikosta tai kaksoisnapsautetaan raportin nimeä. Samoin tehdään ensimmäisen luomiskerran aineiston kiinteän vedoksen uudelleen katselemiseksi. Tämä riippuu siitä, mitä ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla on valittu.

Valitaan raportin nimen kohdevalikosta Muokkaa raportointityökalun ikkunan avaamiseksi raportin tiedot ladattuina.

Valitaan raportin nimen kohdevalikosta Muokkaa sen Writerin mallitiedoston muokkaamiseksi, jota käytettiin raportin luontiin.


Käyttäjän laatima raportti rakennenäkymässä

  1. Avaa se tietokantatiedosto, jolle luodaan uusi raportti.

  2. Napsauta tietokannan tiedostoikkunasta Raportit-kuvaketta vasemmassa paneelissa.

  3. Napsauta Luo raportti rakennenäkymässä.

  4. Follow the instructions in the Report Builder guide.

Raportin luominen ohjatuin toiminnoin

  1. Avaa se tietokantatiedosto, jolle luodaan uusi raportti.

  2. Napsauta tietokannan tiedostoikkunasta Raportit-kuvaketta vasemmassa paneelissa.

  3. Napsauta Luo raportti ohjatulla toiminnolla.

  4. Noudata ohjatun raportin luonnin vaiheita raportin tuottamisessa.

Please support us!