SQL-komentojen suorittaminen

SQL-komentojen avulla voidaan tietokantaa ohjata suoraan ja käyttäjä voi sekä luoda että muokata tauluja ja kyselyitä.

Huomautus-kuvake

Kaikki tietokannat eivät tue kaikkia SQL-käskyjä. Tarvittaessa pitää selvittää, mitä SQL-lauseita käytetty tietokantajärjestelmä tukee.


SQL-lauseen suorittaminen suoraan

  1. Valitse Tiedosto - Avaa tietokantatiedoston avaamiseksi.

  2. Valitse Työkalut - SQL (tarvittaessa).

  3. Click the Create Query in SQL View icon SQL-kuvake or

    Valitse talletettu kysely luettelosta ja napsauta Muokkaa-kuvaketta Kuvake.

  4. Valitse Kyselyn suunnittelu -ikkunassa Näytä - Ota suunnittelunäkymä käyttöön/pois käytöstä. Muokkaa SQL-lausetta eli -komentoa.

  5. Napsauta Suorita-kuvaketta Kuvake, jossa teksti SQL pukkimerkein. Kyselyn tulos esitetään ylemmässä ikkunassa.

  6. Napsauta Tallenna- tai Tallenna nimellä -kuvaketta Kuvake, jossa levyke kyselyn tallettamiseksi.

Please support us!