Pintakuvioinnin lisääminen kaavion pylväisiin

You can add texture to the bars in a graph or chart (instead of the default colors) via graphics:

  1. Siirry muokkaustilaan kaksoisnapsauttamalla kaaviota.

  2. Napsauta muokattavan arvosarjan jotain pylvästä. Kaikki sarjan pylväät ovat nyt valittuja (ja eräillä ehdoilla Arvosarja-valintaikkunakin on jo auki).

    Jos muokkaat vain yhtä pylvästä, napsauta sitä uudestaan.

  3. Valitse tarvittaessa kohdevalikosta Muotoile arvosarja Arvosarja-valintaikkunan avaamiseksi. Valitse Alue-välilehti.

  4. Click on Image. In the list box select an image as a texture for the currently selected bars. Click OK to accept the setting.

Please support us!