Pintakuvioinnin lisääminen kaavion pylväisiin

Diagrammien eli kaavioiden pylväisiin voi lisätä tekstuurin eli pintakuvioinnin (tavallisten värien asemesta) bittikarttakuvina:

  1. Siirry muokkaustilaan kaksoisnapsauttamalla kaaviota.

  2. Napsauta muokattavan arvosarjan jotain pylvästä. Kaikki sarjan pylväät ovat nyt valittuja (ja eräillä ehdoilla Arvosarja-valintaikkunakin on jo auki).

    Jos muokkaat vain yhtä pylvästä, napsauta sitä uudestaan.

  3. Valitse tarvittaessa kohdevalikosta Muotoile arvosarja Arvosarja-valintaikkunan avaamiseksi. Valitse Alue-välilehti.

  4. Valitse Bittikartta ylemmästä Täytä-luettelosta. Alemmasta bittikarttojen luetteloruudusta poimitaan valittuna oleviin pylväisiin käytettävä pintakuviointi. Hyväksy OK:lla asetuksesi.

Please support us!