Taulukoiden ja taulukon solujen reunojen määrittäminen

Esimääritellyn reunatyylin asettaminen

 1. Valitse muutettavat taulukon solut.

 2. Napsauta Reunat-kuvaketta Taulukko-työkalupalkissa (Writer) tai Viivat ja täyttö -palkissa, jolloin avautuu Reunat-ikkuna.

 3. Napsauta yhtä esimääritellyistä reunatyyleistä.

  Tämä lisää valitun tyylin nykyiseen taulukon solujen reunatyyliin. Valitse tyhjä reunatyyli Reunat-ikkunan vasemmasta yläkulmasta tyhjentääksesi kaikki reunatyylit.

Mukautetun reunatyylin asettaminen

 1. Valitse muutettavat taulukon solut.

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. Valitse Käyttäjän määrittämät -alueella yhteisellä asettelulla esitettävä(t) reuna(t). Napsauta esikatselussa reunaa vaihtaaksesi valintaa.

 4. Jos valitaan useampi rivi tai sarake, rivien tai sarakkeiden väliset viivat ovat muutettavissa. Valitaan keskimmäiset merkkiviivat Käyttäjän määrittämät alueelta.

 5. Valitse valitulle reunatyylille viivatyyli ja väri Viiva-alueella. Näitä asetuksia käytetään kaikille reunaviivoille, jotka sisältyvät valittuun reunatyyliin.

 6. Toista kaksi viimeisintä vaihetta kaikille reunoille.

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. Hyväksy muutokset OK:lla.

Please support us!