Kappaleiden reunaviivojen määrittäminen

Esimääritellyn reunatyylin asettaminen

 1. Sijoita kohdistin kappaleeseen, jolla määritellään reuna.

 2. Valitse Muotoilu - Kappale - Reunat

 3. Valitse yksi reunatyyleistä Oletus-alueella.

 4. Valitse valitulle reunatyylille viivatyyli, leveys ja väri Viiva-alueella. Näitä asetuksia käytetään kaikille reunaviivoille, jotka sisältyvät valittuun reunatyyliin.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Hyväksy muutokset OK:lla.

Mukautetun reunatyylin asettaminen

 1. Valitse Muotoilu - Kappale - Reunat

 2. Valitse Käyttäjän määrittämät -alueella yhteisellä asettelulla esitettävä(t) reuna(t). Napsauta esikatselussa reunaa vaihtaaksesi valintaa.

 3. Valitse valitulle reunatyylille viivatyyli, leveys ja väri Viiva-alueella. Näitä asetuksia käytetään kaikille reunaviivoille, jotka sisältyvät valittuun reunatyyliin.

 4. Toista kaksi viimeisintä vaihetta kaikille reunoille.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Hyväksy muutokset OK:lla.

Please support us!