Fonttipaja

Fonttipaja-palkki tulee esille, kun valitaan fonttipajaobjekti.

Fonttipajan galleria

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Fonttipaja: kuviot

Avataan Fonttipaja: kuviot -työkalu. Napsauta kuviota, jota käytetään kaikissa valituissa fonttipajaobjekteissa.

Fonttipaja: sama kirjainten korkeus

Kuvakepainikkeella vuorotellaan kaikkien valittujen fonttipajaobjektien pienten kirjainten korkeutta samaksi kuin suuraakkosilla ja takaisin normaaliksi.

Fonttipaja: tasaus

Painikkeella Avataan Fonttipaja: tasaus -ikkunan.

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

Fonttipaja: merkkien välit

Avataan fonttipajan merkkien välit -ikkuna.

Click to apply the character spacing to the selected Fontwork objects.

Mukauta

Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Arvo

Syötä fonttipajamerkkien välistysarvo.

Parivälistys

Switches the kerning of character pairs on and off.

Please support us!