Ohjattu taulun luonti - Luo taulu

Nimetään taulu ja valitaan, muutetaanko taulua, kun ohjattu toiminto on valmis.

Taulun nimi

Annetaan taululle nimi.

Taulun luettelo

Valitaan taulun systeemitaulusto. (Esillä vain, jos tietokanta tukee systeemitaulustoja)

Taulun kaavio

Valitaan taulun kaaviotaulu. (Esillä vain, jos tietokanta tukee kaaviotauluja)

Muutetaan taulun rakennetta

Valitaan tallennus ja taulun rakenteen muokkaaminen.

Syöttää tietoja tauluun

Valitaan taulun rakenteen tallettaminen ja avataan taulu tietojen syötölle.

Luodaan lomake, joka perustuu tähän tauluun

Merkinnällä määrätään, että luodaan tähän tauluun perustuva lomake. Lomake luodaan tekstiasiakirjaan viimeisimmäksi käytetyin ohjatun lomakkeen luonnin asetuksin.

Ohjattu taulun luonti

Please support us!