Properties

Raportointityökalun ominaisuusikkunassa näkyy aina raportointityökalunäkymässä paraikaa valittuna olevan objektin ominaisuudet.

tip

Press Shift-F1 and point with the mouse at an input box to see a help text for this input box.


Raportointityökalun ensikäynnistyksessä ominaisuusikkunassa näkyy Tiedot-välilehti koko raportille.

Valitaan ensin taulu sisältöluettelosta ja painetaan sitten Sarkainta tai napsautetaan syöttöruudun ulkopuolella siitä poistumiseksi.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Yleistä-välilehdellä voidaan muu muassa muuttaa raportin nimi ja poistaa käytöstä sivun ylä- tai alatunnisteiden alueet.

tip

To display the Data or General tab page for the whole report, choose Edit - Select All - Select Report.


Jos napsautetaan sivun ylätunnisteen tai alatunnisteen aluetta valitsematta yhtään objektia, esille saadaan koko tuon alueen Yleistä-välilehti.

Eräitä alueen näkyviä ominaisuuksia voidaan muuttaa.

Jos ehdollinen tulostuslauseke antaa arvon TOSI, valittu objekti tulostetaan.

Kun napsautetaan Tiedot-aluetta valitsematta yhtään objektia, tuon alueen Yleistä-välilehti tulee esille.

Käyttäjä voi määrittää joitakin ominaisuuksia hienosäätääkseen tietueiden tulostustapaa.

Lisätään joitakin tietokenttiä tietojen alueelle tai muita ohjausobjektikenttiä valinnaiselle alueelle. Kun valitaan lisättävä kenttä, ominaisuudet voidaan asettaa ominaisuuksien ikkunassa..

Selitekentän esittämää tekstiä voidaan muuttaa selitteen syöttöruudussa.

Kuvista voidaan määrittää, lisätäänkö ne linkkeinä tiedostoon vai vain Base-tiedostoon upotettuina objekteina. Upotusvaihtoehto kasvattaa Base-tiedoston kokoa, kun taas linkkivaihtoehto ei ole siirrettävissä muihin tietokoneisiin.

Tietokentän Yleistä -välilehdellä voidaan asettaa muun muassa muotoiluominaisuudet.

Tiedot-välilehdellä voidaan vaihtaa aineistosta esitettävää sisältöä.

Please support us!