Raporttiselain

Raportointityökalun raportin navigointi-ikkuna voidaan avata valitsemalla Näytä - Raportin navigointi.

Raporttiselain tuo esille raportin rakenteen ja sillä voidaan lisätä funktioita raporttiin.

Napsautetaan riviä raporttiselaimessa. Vastaava objekti tai alue tulee valituksi raportointityökalun näkymässä. Napsauttamalla kakkospainikkeella valittua riviä saadaan sen kohdevalikko avattua.

Funktioiden lisääminen raporttiin

Raporttiselaimen kohdevalikossa näkyvät samat komennot kuin raportointityökalun näkymässä ja lisäksi komentoja funktioiden luomiseen ja poistoon.

Functions can be entered using a syntax as specified by the OpenFormula proposal.

See Wiki page about Base for some more help regarding the functions in a report.

Summien laskeminen asiakkaittain

  1. Avaa raporttiselain.

  2. Avaa ryhmien merkintä ja se ryhmä, josta haluat laskea kulut.

    Ryhmällä on alaryhmä nimeltään funktiot.

  3. Avaa funktioiden merkinnän kohdevalikko (napsautus kakkospainikkeella) ja valitse uuden funktion luominen ja itse funktio.

    Funktio tulee näkyviin ominaisuusselaimeen.

  4. Muuta nimeksi esim. CostCalc ja kaavaksi [CostCalc] + [syötä kulujen sarakkeen nimi].

  5. Anna alkuarvoksi 0.

  6. Nyt voit lisätä tekstikentän ja sitoa sen [CostCalc]]-kaavaan (näkyy tietokentän luetteloruudussa).

Mahdollisesti kentille, kuten [field], on asetettava alkuarvot.

Jos kulujen sarakkeessa on tyhjiä kenttiä, seuraavaa kaavaa käytetään tyhjien kenttien sisällön korvaamiseen nollalla:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Please support us!