Ohjattu tietokantahaku - Ryhmittelyn ehdot

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Pitää vastata kaikkia kriteerejä

Valitaan kyselyn ryhmittely kaikkien ehtojen mukaan käyttäen loogista AND-operaatiota.

Vastaa johonkin kriteeriin

Valitaan kyselyn ryhmittely erikseen kunkin ehdon mukaan käyttäen loogista OR-operaatiota.

Kentän nimi

Valitaan kentän nimi ryhmitysehtoa varten.

Ehto

Valitaan ryhmittelyehdot.

Arvo

Annetaan arvo ryhmittelyehdolle.

Ohjattu tietokantahaku - Näytettävät kenttien nimet

Please support us!