Ohjattu tietokantahaku - Hakuehdot

Määritetään hakuehdot kyselyn suodattamiselle.

Pitää vastata kaikkia kriteerejä

Valitaan kyselyn suodattaminen yhdessä kaikkien ehtojen mukaan käyttäen loogista AND-operaatiota.

Vastaa johonkin kriteeriin

Valitaan kyselyn suodattaminen erikseen kunkin ehdon mukaan käyttäen loogista OR-operaatiota.

Kenttä

Annetaan kentän nimi suodatusehtoa varten.

Ehto

Valitaan suodatusehdot.

Arvo

Annetaan arvo suodatusehdolle.

Ohjattu tietokantahaku - Yksityiskohdat tai yhteenveto

Please support us!