Tiedosto

Tietokantaikkunan Tiedosto-valikko. Vain tietokantakohtaiset rivit ovat näkyvissä.

Tallenna

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

Tallenna nimellä

Saves the current database file with another name. In the file save dialog, select a path and file name to save.

Vie

Exports the selected report or form to a text document. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

Lähetä

Opens a submenu.

Lähetä asiakirja sähköpostina

Opens the default e-mail application to send a new e-mail. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Raportti sähköpostina

Avataan oletussähköpostiohjelma uuden viestin lähettämiseen. Valittu raportti on lisätty liitteeksi. Käyttäjä voi kirjoittaa otsikon, vastaanottajien nimet ja viestin tekstin. Dynaaminen raportti lähetetään tietokannan sisällön vientihetkeä vastaavana kopiona.

Raportti tekstiasiakirjaksi

Lähetetään valittu raportti tekstiasiakirjana. Dynaaminen raportti lähetetään tietokannan sisällön vientihetkeä vastaavana kopiona.

Please support us!