MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

Yhdistä käyttämällä ODBC-ajuria (Open Database Connectivity)

Otetaan yhteys ODBC-tietolähteeseen, joka on asetettu järjestelmätasolla.

Yhdistä käyttämällä JDBC-ajuria (Java Database Connectivity)

Otetaan yhteys JDBC-tietolähteeseen, joka on asetettu järjestelmätasolla.

Seuraa ohjatun toiminnon sivu on riippuvainen tehdystä ODBC- tai JDBC-valinnasta:

ODBC-yhteys

JDBC-yhteys

Käyttäjän tunnistus

Ohjattu tietokantamääritys

Please support us!