LDAP-yhteys

Määritetään tietokannan tuontiasetukset LDAP-käytössä (Lightweight Directory Access Protocol, kevyt hakemistopalvelun yhteyskäytäntö). Tämä sivu on saatavilla vain, jos LDAP-palvelin rekisteröidään osoitetietokannaksi.

Palvelimen URL

Kirjoitetaan LDAP-palvelimen nimi käyttäen muotoa "ldap.palvelin.com".

Perustoimialueen nimi

Annetaan alkukohta LDAP-tietokannan haulle, esimerkiksi "dc=com".

Portin numero

Annetaan LDAP-palvelimen porttinumero, tavallisesti 389.

Käytä suojattua yhteyttä (SSL)

Luodan suojattu yhteys LDAP-palvelimeen käyttäen Secure Sockets Layer (SSL) -salausprotokollaa. Oletuksena SSL-käyttää porttia 636 ja tavanomainen yhteys käyttää porttia 389.

Please support us!