JDBC-yhteys

Määritetään JDBC-tietokannan käsittelyasetukset.

JDBC-esimerkkejä

JDBC-ajuriluokkaa voi käyttää yhteyden muodostamiseen LibreOffice-ohjelmistosta JDBC-tietokantaan. Tietokannan valmistaja toimittaa ajuriluokan. Kaksi esimerkkiä JDBC-tietokannoista ovat Oracle ja MySQL.

Huomautus-kuvake

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Oracle-tietokanta

JDBC-ajuria voidaan käyttää Oracle-tietokantoihin pääsemiseksi Solaris- tai Linux-ympäristöissä. Windows-ympäristössä tietokantoihin pääsyyn tarvitaan ODBC-ajuria.

Tietolähteen URL-osoite -kenttään kirjoitetaan Oracle-tietokantapalvelimen sijainti. URL-osoitteen syntaksi riippuu tietokantatyypistä. Lisätietoja löytyy JDBC-ajurin mukana tulevasta dokumentaatiosta.

Oracle-tietokannalle URL-osoitteen syntaksi on:

oracle:thin:@verkko-osoite:portti:tietokanta_nimi

MySQL -tietokanta

MySQL-tietokannan ajuri on saatavilla MySQL-verkkosivustolta.

Syntaksi MySQL-tietokannalle on:

mysql://verkko-osoite:portti/tietokanta_nimi

Tietolähteen URL-osoite

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

JDBC-ajuriluokka

Enter the name of the JDBC driver.

Varoitus-kuvake

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Testaa luokka

Kokeillaan yhteyttä nykyisillä asetuksilla.

Käyttäjän tunnistus

Ohjattu tietokantamääritys

Please support us!