ADO-yhteys

Määritetään ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) -tietokannan lisäämisen asetukset.

Huomautus-kuvake

ADO-rajapinta on Microsoft Windowsin yksityinen säilö tietokantojen yhdistämiseen.


Vihje-kuvake

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


Tietolähteen URL-osoite

Kirjoitetaan tietolähteen URL-osoite.

URL-osoite-esimerkit

Access 2000 -tiedostoon yhteyden ottamiseksi käytetään muotoa:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Yhteyden muodostamiseksi nimellä systeemitaulustoon Microsoft SQL -palvelimella, jonka nimi on turner, syötetään:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

ODBC-ajurin käsittely tuottajana:

DSN=SQLSERVER

Selaa

Napsautetaan ikkunan avaamiseksi tietokannan valintaan.

Huomautus-kuvake

A user name can have a maximum of 18 characters.


Huomautus-kuvake

A password must contain 3 to 18 characters.


Ohjattu tietokantamääritys

Please support us!