Lisäasetukset

Määritetään tietolähteen lisäasetukset.

Toiminnon käyttäminen:

Tietokannan tiedostoikkunasta valitse Muokkaa - Tietokanta - Ominaisuudet ja napsauta Lisäominaisuudet-välilehteä


Seuraavien ohjausobjektien saatavuus riippuu tietokannan tyypistä:

Verkko-osoite

Annetaan tietokannan sisältävän palvelimen verkko-osoite, esimerkiksi ldap.server.com.

Portin numero

Annetaan tietokantaa hallinnoivan palvelimen porttinumero.

MySQL JDBC -ajuriluokka

Annetaan MySQL-tietokannan JDBC-ajurin nimi.

Merkistö

Valitaan LibreOfficessa tietokannan tarkasteluun käytettävä merkistö. Tämä asetus ei muuta tietokantaan. Käyttöjärjestelmän oletusmerkistön käyttämiseksi valitaan "Järjestelmä".

Huomautus-kuvake

Teksti- ja dBASE-tietokannan ovat rajoittuneet kiinteäkokoisten merkkien merkistöihin, joissa kaikki merkit koodataan samalla tavumäärällä


Oracle JDBC -ajuriluokka

Annetaan Oracle-tietokannan JDBC-ajurin nimi.

Ajuriasetukset

Määritetään ajurin lisäasetukset.

Käytä luetteloa tiedostopohjaisissa tietokannoissa

Käytetään systeemitauluston aktiivista tietolähdettä. Asetus on hyödyllinen, kun ODBC-tietolähde on tietokantapalvelin. Tätä vaihtoehtoa ei valita, jos ODBC-tietolähde on dBASE-ajuri.

Perustoimialueen nimi

Annetaan alkukohta LDAP-tietokannan haulle, esimerkiksi dc=com.

Tietueiden enimmäismäärä

Annetaan tietueiden suurin määrä, joka ladataan käsiteltäessä LDAP-palvelinta.

Näytä myös poistetut tietueet

Esitetään kaikki tiedoston tietueet, myös poistetuiksi merkityt. Kun tämä valintaruutu merkitään, tietueita ei voida poistaa.

Huomautus-kuvake

Poistetut tietueet jäävät tiedostoon dBASE-muodossa.


Vihje-kuvake

Tietokantaan tehtyjen muutosten tarkastelemiseksi, suljetaan yhteys tietokantaan ja kytketään se sitten uudestaan.


Indeksit

Avataan Indeksit-valintaikkuna, jossa voidaan järjestellä käsiteltävän dBASE-tietokannan taulujen indeksejä.

Teksti sisältää otsikot

Valintaruutu merkitään, jos tekstitiedoston ensimmäisellä rivillä on kentän nimet.

Kenttäerotin

Kirjoita tai valitse merkki, joka erottelee tietokentät tekstitiedostossa.

Tekstierotin

Kirjoita tai valitse merkki, joka merkkaa tekstikentät tekstitiedostossa. Kenttäerottimen merkkiä ei voi käyttää tässä.

Desimaalierotin

Kirjoita tai valitse merkki, jota käytetään desimaalierottimena tekstitiedostossa, esimerkiksi piste (0.5) tai pilkku (0,5).

Tuhatlukuerotin

Kirjoita tai valitse merkki, jota käytetään tuhatlukuerottimena tekstitiedostossa, esimerkiksi pilkku (1,000), tai piste (1.000).

Tiedostopääte

Valitaan tekstitiedoston tiedostomuoto. Valittu tiedostopääte vaikuttaa joihinkin tämän valintaikkunan oletusasetuksiin.

Please support us!